Forsking og utvikling

Nasjonalbiblioteket er ein forskingsinstitusjon som legg til rette for og driv forsking og utvikling på eigne samlingar. Vi leier eigne prosjekt og samarbeider med andre forskingsmiljø og forskingsinstitusjonar. Gjennom Språkbanken har vi ei viktig rolle som infrastruktur og samarbeidspartnar for humanistisk forsking som gjer bruk av databaserte verktøy, metodar og teoriar for å forstå den norske kulturarven.

Fagarrangementer i vinter

Fagseminar

En dag i Herrens forgårder

Tir. 14. januar kl.13:00
Gratis inngang
Read article "En dag i Herrens forgårder"

Arrangement

Skriv lokalhistorie

Tor. 16. januar kl.16:00
Gratis inngang
Read article "Skriv lokalhistorie"

Fagseminar

Kan arkiva forandre historia? Frå kvinneliv til historieformidling

Tir. 21. januar kl.12:30
Gratis inngang
Read article "Kan arkiva forandre historia? Frå kvinneliv til historieformidling"

Fagseminar

Gerhard Munthe og norsk bibliotekhistorie

Tir. 4. februar kl.13:00
Gratis inngang
Read article "Gerhard Munthe og norsk bibliotekhistorie"

Arrangement

Omflakkande liv og skjulte skjebnar

Tir. 11. februar kl.14:00
Gratis inngang
Read article "Omflakkande liv og skjulte skjebnar"

Arrangement

Skriv lokalhistorie

Ons. 12. februar kl.14:00
Gratis inngang
Read article "Skriv lokalhistorie"

Arrangement

DH-LAB: Korpusanalyse

Tor. 13. februar kl.12:00
Gratis inngang
Read article "DH-LAB: Korpusanalyse"

Fagseminar

Den tøylesløse byen

Tor. 13. februar kl.12:00
Gratis inngang
Read article "Den tøylesløse byen"

Fagseminar

Kvinnenes kritikk i det moderne gjennombrudd

Man. 9. mars kl.14:00
Gratis inngang
Read article "Kvinnenes kritikk i det moderne gjennombrudd"

Fagseminar

Ein religiøs minoritet i Amerika

Tir. 10. mars kl.13:00
Gratis inngang
Read article "Ein religiøs minoritet i Amerika"

Fagseminar

AVLYST. Anne-Cath. Vestly 100 år

Ons. 11. mars kl.13:00
Gratis inngang
Read article "AVLYST. Anne-Cath. Vestly 100 år"

Arrangement

AVLYST. Skriv lokalhistorie

Tir. 17. mars kl.14:00
Gratis inngang
Read article "AVLYST. Skriv lokalhistorie"

Fagseminar

AVLYST. DH-Lab: Litterær geografi

Tir. 24. mars kl.12:30
Gratis inngang
Read article "AVLYST. DH-Lab: Litterær geografi"

Fagseminar

AVLYST. Mat og spisevanar i Noreg frå 1500-talet og fram til vår tid

Tir. 31. mars kl.13:00
Gratis inngang
Read article "AVLYST. Mat og spisevanar i Noreg frå 1500-talet og fram til vår tid"

Fagpublikasjoner

NB kilder

Nasjonalbibliotekets serie for kildeutgivelser

Se utgivelser

Read article "NB kilder"

NB tema

Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser

Se utgivelser

Read article "NB tema"

Nota bene

Nasjonalbibliotekets skriftserie for forskningsresultater

Se utgivelser

Read article "Skriftserien Nota bene"

Kunnskapsorganisering

Nasjonalbiblioteket utvikler morgendagens informasjons- og kunnskapshåndtering og er nasjonal koordinator på dette feltet.

Ressurser

Henrik Ibsen

Les mer

Read article "Henrik Ibsen"

Migrasjon

Les mer

Read article "Migrasjon"

Santali-manuskriptene

Santalimanuskriptene er en del av Paul Olaf Boddings private arkiv

Se prosjekt

Read article "Santali manuscripts and cultural heritage"

Norske balladar

Les mer

Read article "Norske balladar"
N

Noregs dokumentarv i Nasjonalbiblioteket

Read article "Noregs dokumentarv i Nasjonalbiblioteket"

Lokalhistoriewiki

Gå til nettstedet

Read article "Lokalhistoriewiki"

Historieblogg.no

Gå til nettstedet

Read article "Historieblogg.no"
N

Nordic Women in Film

Gå til nettstedet

Read article "Nordic Women in Film"