Forsking og utvikling

Nasjonalbiblioteket er ein forskingsinstitusjon som legg til rette for og driv forsking og utvikling på eigne samlingar. Vi leier eigne prosjekt og samarbeider med andre forskingsmiljø og forskingsinstitusjonar. Gjennom Språkbanken har vi ei viktig rolle som infrastruktur og samarbeidspartnar for humanistisk forsking som gjer bruk av databaserte verktøy, metodar og teoriar for å forstå den norske kulturarven.

Fagpublikasjoner

Samarbeid og prosjekter

Kunnskapsorganisering

Nasjonalbiblioteket utvikler morgendagens informasjons- og kunnskapshåndtering og er nasjonal koordinator på dette feltet.

Ressurser