Forsking og utvikling

Nasjonalbiblioteket er ein forskingsinstitusjon som legg til rette for og driv forsking og utvikling på eigne samlingar. Vi leier eigne prosjekt og samarbeider med andre forskingsmiljø og forskingsinstitusjonar. Gjennom Språkbanken har vi ei viktig rolle som infrastruktur og samarbeidspartnar for humanistisk forsking som gjer bruk av databaserte verktøy, metodar og teoriar for å forstå den norske kulturarven.

Fagpublikasjoner

NB kilder

Nasjonalbibliotekets serie for kildeutgivelser

Se utgivelser

Read article "NB kilder"

NB tema

Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser

Se utgivelser

Read article "NB tema"

Nota bene

Nasjonalbibliotekets skriftserie for forskningsresultater

Se utgivelser

Read article "Skriftserien Nota bene"

Kunnskapsorganisering

Nasjonalbiblioteket utvikler morgendagens informasjons- og kunnskapshåndtering og er nasjonal koordinator på dette feltet.

Ressurser

Henrik Ibsen

Les mer

Read article "Henrik Ibsen"

Migrasjon

Les mer

Read article "Migrasjon"

Santali-manuskriptene

Santalimanuskriptene er en del av Paul Olaf Boddings private arkiv

Se prosjekt

Read article "Santali manuscripts and cultural heritage"

Norske balladar

Les mer

Read article "Norske balladar"

Anne-Cath. Vestly 100 år

Read article "Anne-Cath. Vestly 100 år"
N

Noregs dokumentarv i Nasjonalbiblioteket

Read article "Noregs dokumentarv i Nasjonalbiblioteket"

Lokalhistoriewiki

Gå til nettstedet

Read article "Lokalhistoriewiki"

Historieblogg.no

Gå til nettstedet

Read article "Historieblogg.no"
N

Nordic Women in Film

Gå til nettstedet

Read article "Nordic Women in Film"

Skillingstrykk i Nasjonalbiblioteket

Les mer

Read article "Skillingstrykk"

Folkemusikknedtegnelser

Les mer

Read article "Folkemusikknedtegnelser"