DH-LAB

Nasjonalbiblioteket har etablert et laboratorium for digital humaniora som skal assistere forskere og studenter i bruk av digitale verktøy og metoder i humanistisk forskning.

Digital tekstanalyse

Vi tilbyr tekstanalyser i Nasjonalbibliotekets digitaliserte samlinger av aviser,  bøker og tidsskrifter gjennom et API. Alt materiale er tilrettelagt for Python-kode i Jupyter Notebook, se eksempler på denne siden.

Fulltekstsøk i håndskrifter

Nasjonalbiblioteket bruker programmet Transkribus til automatisert håndskriftsgjenkjenning. Objektene gjøres fortløpende tilgjengelig for søk og lesning via Nettbibliotektet. Se mer informasjon og oversikt over tilgjengelige utvalgte brev og manuskripter her.

Deltakelse i forskningsprosjekter

  • ImagiNation: En kartlegging av forestilte geografier i norsk litteratur fra 1814 til 1905.
  • FoodLessons: Kulinarisk arv som en ressurs i bygging av «Matnasjonen Norge 2030».
  • MidLat: Digitalt korpus og ordbok over norsk middelalderlatin.

Kontakt

Nasjonalbibliotekets DH-LAB er en arbeidsgruppe bestående av Yngvil Beyer, Magnus Breder Birkenes, Ingerid Løyning Dale, Jens-Morten Hanssen, Lars Johnsen og Andre Kåsen. Vi kan kontaktes på dh-lab@nb.no