Årsrapportar

Her kan du laste ned årsrapportar frå Nasjonalbiblioteket

Årsrapport for 2018