Om Nasjonalbiblioteket

Hva gjør Nasjonalbiblioteket?

Nasjonalbiblioteket samler inn, bevarer og tilgjengeliggjør alt som er publisert for norsk offentlighet.

I Mo i Rana sikres Nasjonalbibliotekets samling i store fjellhaller, fysisk og digitalt. Der blir også dokumentbasert kulturarv fra norske arkiv, museum og bibliotek digitalisert og bevart.

På Solli plass i Oslo kan publikum besøke bygningen fra 1914 som rommer utstillinger, arrangementer, kafé og lesesaler. Publikum kan også oppleve Nasjonalbibliotekets redaksjonelle formidling gjennom podkaster, sosiale medier, videoreportasjer og strømming på nett. Vi har i tillegg en veiledningstjeneste på Solli. 

Nasjonalbiblioteket er en forskningsinstitusjon som både driver egen forskning og legger til rette for annen forskning på samlingen.

I nettbiblioteket kan du finne digitalisert materiale fra hele Nasjonalbibliotekets samling.

Nyheter og pressemeldinger