URN

URN er ein unik og permanent identifikator for digitale dokument og nettressursar.

URN-tenesta til Nasjonalbiblioteket tildeler URN og tilbyr ei oppslagsteneste som gjev permanent tilgang til ressursar gjennom samankopling av URN og URL.

NBs id-tjeneste

Spørsmål? Kontakt oss på e-post: urn@nb.no