Omvising i Nasjonalbiblioteket

Lurar du på kva som skjuler seg bak veggane i Nasjonalbiblioteket på Solli plass? Blant freskar av Emanuel Vigeland og Per Krohg tek vi deg med på ein runde i huset. Du får høyre om historia, arkitekturen og kunsten.

Omvisinga varar normalt i rundt 30 minutt. Du kan reservere plass ved å velje ein av dei ledige datoane i lista under. Skriv inn tal på personar og ei e-postadresse slik at vi kan stadfeste reservasjonen. For grupper større enn 15 personar, eller omvisingar for særskilde grupper, kontakt oss på e-post omvisninger@nb.no.

For omvisingar på Kartsenteret, sjå nb.no/kartsenteret/omvising-i-kartsenteret/

For omvising i Mo i Rana, kontakt oss på e-post omvisninger@nb.no.

Omvisingar

27. august kl. 14:00
13 ledige plassar
29. august kl. 17:00
10 ledige plassar
05. september kl. 17:00
6 ledige plassar
07. september kl. 13:00
15 ledige plassar
10. september kl. 14:00
15 ledige plassar
12. september kl. 17:00
15 ledige plassar
17. september kl. 14:00
14 ledige plassar
19. september kl. 17:00
15 ledige plassar
21. september kl. 13:00
15 ledige plassar
24. september kl. 14:00
15 ledige plassar
26. september kl. 17:00
13 ledige plassar
01. oktober kl. 14:00
15 ledige plassar
03. oktober kl. 17:00
15 ledige plassar
08. oktober kl. 14:00
12 ledige plassar
10. oktober kl. 17:00
15 ledige plassar
12. oktober kl. 13:00
15 ledige plassar
15. oktober kl. 14:00
Fullt
17. oktober kl. 17:00
15 ledige plassar
22. oktober kl. 14:00
15 ledige plassar
24. oktober kl. 17:00
15 ledige plassar
26. oktober kl. 13:00
15 ledige plassar
29. oktober kl. 14:00
15 ledige plassar
31. oktober kl. 17:00
15 ledige plassar