Omvising i Nasjonalbiblioteket

Lurar du på kva som skjuler seg bak veggane i Nasjonalbiblioteket på Solli plass? Blant freskar av Emanuel Vigeland og Per Krohg tek vi deg med på ein runde i huset. Du får høyre om historia, arkitekturen og kunsten.

Omvisinga varar normalt i rundt 30 minutt. Du kan reservere plass ved å velje ein av dei ledige datoane i lista under. Skriv inn tal på personar og ei e-postadresse slik at vi kan stadfeste reservasjonen. For grupper større enn 15 personar, eller omvisingar for særskilde grupper, kontakt oss på e-post omvisninger@nb.no.

For omvising i Mo i Rana, kontakt oss på e-post omvisninger@nb.no.

Omvisingar

23. februar kl. 14:00
9 ledige plassar
26. februar kl. 14:00
10 ledige plassar
02. mars kl. 14:00
13 ledige plassar
05. mars kl. 14:00
15 ledige plassar
09. mars kl. 14:00
15 ledige plassar
12. mars kl. 14:00
15 ledige plassar
16. mars kl. 14:00
15 ledige plassar
19. mars kl. 14:00
15 ledige plassar
23. mars kl. 14:00
3 ledige plassar
26. mars kl. 14:00
15 ledige plassar
30. mars kl. 14:00
15 ledige plassar
02. april kl. 14:00
15 ledige plassar
06. april kl. 14:00
15 ledige plassar
09. april kl. 14:00
15 ledige plassar