Kartsenteret: Fra det fjerne

Nasjonalbibliotekets kartsenter inneholder verdens mest omfattende samling av trykte kart over Norge, Norden og nordområdene. De eldste av disse kartene er fra 1482, de nyeste fra slutten av 1800-tallet. Sammenstilt utgjør kartene både en historie om kunnskapen om Nordens geografi og en bred beretning om kartenes og selve geografiens utvikling.

 

Annenhver torsdag er det omvisning med Nasjonalbibliotekets karteksperter. Merk at her kan det være noen unntak. Du kan reservere plass ved å velge en av de ledige datoene i listen under. Skriv inn tall på personer og en e-postadresse slik at vi kan bekrefte reservasjonen din.

For påmelding av større grupper,  kontakt oss på e-post omvisninger@nb.no for å reservere en av de ledige datoene i listen under.

Vi tilbyr også skolebesøk til Kartsenteret. Les mer om dette her eller kontakt Ingjerd Skrede.

Ingen planlagde omvisingar.