Aviser

Nasjonalbibliotekets avissamling er så godt som komplett fra 1763 og fram til i dag. Samlingen består av ca 50 000 bind, og inneholder både riksaviser og lokalaviser.

Søk i millioner av aviser her

Digitale aviser

Nasjonalbiblioteket digitaliserer hele avissamlingen og du kan søke i det digitaliserte materialet her. Vi har dessverre lakuner i enkelte aviser, men digitaliserer fortløpende.

Hele samlingen er tilgjengelig på lesesal i Nasjonalbiblioteket. Noen aviser kan også vises fram gratis i alle norske bibliotek . Les om tilgangsrettigheter her.

Aviser på mikrofilm

Nasjonalbiblioteket har de fleste årganger av norske aviser på mikrofilm. Disse er tilgjengelige ved Nasjonalbibliotekets lesesal i Oslo. Brukere andre steder i landet kan bestille mikrofilm via sitt lokale bibliotek. En del årganger av utenlandske aviser eies i original, mens noen er på mikrofilm.

Vi søker alltid å hindre unødig slitasje på originalmaterialet, da dette finnes kun i ett eksemplar, og er uerstattelig. Vi ønsker derfor fortrinnsvis å benytte oss av mikrofilm og allerede skannede eksemplarer der det er mulig. Det vil si at vi i utgangspunktet begrenser skanning fra originalavis til prosjekter som krever fotokvalitet – eksempelvis illustrasjoner til bokutgivelser, utstillinger og lignende formål.

Finn det du leter etter

For hjelp og veiledning med å finne det du leter etter, kan du ta kontakt med ditt lokale bibliotek, Veiledningen på Nasjonalbiblioteket eller bestille fra Nasjonalbibliotekets avistjeneste .

Det er per i dag fire forskjellige alternativer for bestilling av avismateriale:

  1.   Tilgang i bibliotek.
  2.   Papirutskrift (lesbar kvalitet).
  3.   Digital fil fra scannet materiale (lesbar kvalitet).
  4.   Avfotografering av originalavisen.

For å motta digitale filer: Innhent tillatelse fra rettighetshaver

For å motta digitale filer (skann) fra aviser som er nyere enn 90 år gamle, må det innhentes tillatelse fra rettighetsinnehaver. Ta kontakt med avisen(e) det gjelder – for eksempel per telefon, og bekreft tillatelsen på bestillingsskjemaet, eller eventuelt per e-post til Avistjenesten.

Vi jobber for tiden med å innhente tillatelse til dette på vegne av våre bestillere, foreløpig har vi kun dette fra Dagsavisen/Arbeiderbladet.

Bestille

Nasjonalbiblioteket leverer analoge og digitale kopier av avisartikler og avissider. For digitale kopier fra årganger som er nyere enn 90 år gamle, må bestiller innhente tillatelse fra rettighetshaver i forkant.

Bestill via skjemaet her

Priser

  • Søk i avistjenesten • GRATIS
  • Tilgang i norske bibliotek • GRATIS
  • Digital fil i lesbar kvalitet • GRATIS
  • Papirutskrift i lesbar kvalitet • Kr. 75 i ekspedisjonsgebyr + 12,50 kr. per side (inkl. mva.)
  • Digital fil i fotokvalitet • Kr. 435 (inkl. mva.)

Avisbestillinger sendes avis@nb.no eller ring  75 12 12 82