Hvem har tilgang til hva hvor?

Her finner du informasjon om hva som er tilgjengelig innenfor hver samling i Nettbiblioteket, hvilke vilkår som må være oppfylt for å få tilgang der denne er begrenset, og hvordan du kan skaffe deg tilgang om vilkårene er oppfylt.

Hva Nasjonalbiblioteket gir tilgang til er regulert av norsk lov, og av hvilke avtaler Nasjonalbiblioteket har med rettighetshaverne. Store deler av Nasjonalbibliotekets digitale samlinger er tilgjengelig for alle og kan brukes overalt, men andre deler av innholdet krever at bestemte vilkår er oppfylt.

 
Bøker
 
Bilder
 
Aviser
 
Tidsskrift
 
Musikk
 
Plakater