Hvem har tilgang til hva hvor?

Her finner du informasjon om hvem som kan få tilgang til materialet i de forskjellige samlingene i Nettbiblioteket.

Hva Nasjonalbiblioteket gir tilgang til er regulert av norsk lov, og av hvilke avtaler Nasjonalbiblioteket har med rettighetshaverne. Store deler av Nasjonalbibliotekets digitale samlinger er tilgjengelig for alle og kan brukes overalt, men andre deler av innholdet krever at bestemte vilkår er oppfylt.

Dersom ingen av beskrivelsene passer for deg og din situasjon, er det ikke sikkert vi har hjemmel til å gjøre materialet tilgjengelig for deg.