Bruk av Bokhylla i utlandet

Bokhylla.no er en nettjeneste som gir brukere med norske IP-adresser tilgang til alle bøker utgitt i Norge til og med år 2000. I henhold til «avtale om digital formidling av bøker (bokhylla)» mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor av 28. august 2012, må brukere uten norsk IP-adresse søke om særskilt tilgang til bokhylla.no.

Tillatelse til bruk gis til særskilte bruksformål, i hovedsak forsknings- og utdanningsformål. Oversettere, herunder medlemmer av Norsk Oversetterforening (NO), har også mulighet til å søke om tilgang. Oversetterstatus bør dokumenteres.

Tilgang gis i en periode på 6 mnd. med mulighet for forlengelse.

Utfylt og signert søknadsskjema sendes til bokhyllatilgang@nb.no