Film

Nasjonalbiblioteket har landets største samling av norskprodusert og norskrelatert film i alle sjangre og formater fra 1903 til i dag, samt en stor samling utenlandsk film fra hele filmhistorien.

Tilvekst skjer i dag først og fremst gjennom pliktavlevering, men Nasjonalbiblioteket tar også imot historisk filmmateriale fra institusjoner og privatpersoner.

Nasjonalbiblioteket har også en omfattende samling filmdokumentasjon, blant annet stillbilder, plakater, programhefter, manuskripter og upublisert privatarkivmateriale.

Tilgang

Film og video er tilgjengelig for påsyn til forskning og dokumentasjonsformål i Nasjonalbibliotekets lokaler. Avtale om påsyn bør gjøres senest en dag i forkant av besøk. Film og video kan også fjernlånes til lesesalsbruk i enkelte folke- og forskningsbibliotek. 

Film fra samlingen som er blitt digitalisert av Nasjonalbiblioteket er tilgjengelig i nettbiblioteket. De fleste av disse filmene er bare tilgjengelige på pc-er i Nasjonalbibliotekets lokaler. Filmer som er falt i det fri eller rettighetsklarert gjøres fritt tilgjengelig på nettet. En rekke stillbilder knyttet til norske spillefilmer er også digitalisert og tilgjengelig i nettbiblioteket.

Et utvalg stillbilder og filmplakater er også digitalisert og er tilgjengelige i nettbiblioteket. Annen filmdokumentasjon, som filmmanuskripter, programhefter og mange andre typer dokumenter og privatarkiver er tilgjengelig i Nasjonalbibliotekets lokaler etter avtale.

Ta kontakt på epost film@nb.no eller tlf. 23 27 63 89.