Film skal avleveres som:

  • Masterkopi med tilhørende lyd, inklusive synstolkning og lydteksting, samt undertekster, tekstplakater m.m.
  • Brukskopi – alle versjoner og distribusjonsformater.

Avlevering kan gjøres på harddisk og minnepenn, eller via fildelingstjeneste og FTP.

Dette gjelder spillefilm, dokumentar så vel som kortfilm og reklamefilm. Andre utgivelser av filmen – eksempelvis fjernsynsversjon og utgivelse på video skal også avleveres. Det skal også avleveres materiale som er tilknyttet filmen. Det kan være promoteringsmateriale som filmteasere og trailereTV-spotElectronic Press Kitfilmplakater og brosjyrerFor nærmere spesifikasjoner, slå ut fanene under. 

Spesifikasjon for avleveringer

Electronic Press Kit
Filmplakater og brosjyrer
Filmteasere og -trailere
Reklamefilm
TV-spot
Video

Hvorfor skal det avleveres masterkopi og brukskopi?

Høykvalitets filmkopier av master skal avleveres slik at utgivelsene kan lagres under optimale bevaringsforhold i vårt digitale sikringsmagasin. Hensikten er å ta vare på alle produksjonselementene med tanke på lagring for ettertiden. Bevaringa tar høyde for ny teknologi som krever konvertering eller migrering i fremtida. Brukskopi vil da kunne brukes som referanse for masterkopi, og som en lett tilgjengelig kopi hvis utgiver foretar en ny visning i fremtiden. Om utgiverens eksemplar skulle gå tapt eller bli skadet, kan Nasjonalbiblioteket produsere ny kopi, eller låne ut kopi slik at utgiver selv kan fremstille ny master- eller brukskopi.

For nærmere spesifisering av format og teknisk kvalitet, se vår leveranseliste for film og video

Det er utgiver som er ansvarlig for å avlevere. Kostnadene dekkes av utgiver. Kopiene kan også leveres fra produsent, dvs. postproduksjonsforetak hvis det er avtalt med utgiver.

Når skal utenlandske utgivelser avleveres?

I tilfeller hvor utenlandske utgivelser har en norsk samprodusent skal det avleveres én brukskopi. Det er den norske samprodusenten som skal avlevere denne. Istedenfor brukskopi kan kopi av master avleveres.

Kopi skal fortrinnsvis være ment for norsk visning og publisering, alternativet er å levere internasjonal versjon.

Utenlandske filmer tilpasset norske forhold skal også avleveres. Dette er for eksempel utgivelser som er dubbet til norsk, ofte barnefilmer. I slike tilfeller skal det avleveres én brukskopi. Denne avleveres av importør. Utenlandske utgivelser som kun er tilpasset norske forhold i form av norske undertekster skal ikke avleveres.

Kvittering for godkjent avlevering

Nasjonalbiblioteket gir på oppmoding fra utgiver kvittering for godkjent avlevering. Dette er i tilfeller hvor utgiver trenger å få bekreftet avlevering ovenfor tredje part. Utgiver må gi beskjed om slik kvittering skal sendes via e-post eller brev til de foretak og personer som trenger dette, eksempelvis NFI Filmfondet, Kulturrådet eller andre.