Digital avlevering

Her kan du pliktavlevere publikasjoner i PDF-format:

TRYKK HER FOR SKJEMA (innlogging via Altinn).

Nasjonalbiblioteket bruker sikker pålogging levert av Altinn. Vi har ikke tilgang til noen private opplysninger om den som logger inn, og ingen personopplysninger om utgiver blir lagret hos oss.

OBS! Dersom du avleverer bøker, tidsskrift eller notetrykk, er du også pliktig til å sende inn tre eksemplar av den trykte utgave til Nasjonalbiblioteket.  

Rapporter, utredninger, notater, planer, veiledere etc. fra stat, kommune og UH-sektoren er det ikke nødvendig å sende inn trykt når du avleverer dem digitalt.

Det er kun er utgitte publikasjoner som skal avleveres. Nasjonalbiblioteket kan dessverre ikke ta imot manuskripter.

For avlevering av andre filtyper, trykk her.