Kontakt

E-post: Pliktavlevering
Telefon: 75 12 11 78 (bøker)
Telefon: 75 12 13 16 (tidsskrifter)

mandag–fredag 09.00–11.30 og 12.00-14.30

Adresse for avlevering
Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering
Postboks 615
8607 Mo i Rana