E-ressurser

Hjemmepålogging til Nasjonalbibliotekets eksterne e-ressurser avvikles f.o.m. 30.06.2023. E-ressursene vil fremover kun være tilgjengelige via Oria på publikumsmaskinene i Veiledningens åpningstid.

Kontakt veiledningen@nb.no dersom du har spørsmål knyttet til dette.

For en fullstendig oversikt over e-ressurser, se databaseliste i Oria.

Tverrfaglig søk, artikler og bøker

 • Idunn
  Artikler fra ca 60 norske tidsskrift fra Universitetsforlaget. Emneinndeling i juss, pedagogikk, helse- og sosialfag, samfunnsfag, humanistiske fag, økonomi og naturfag. Ca 2001-. 
 • EBSCO
  Felles Oversikt over Ebsco-baser i abonnement ved Nasjonalbiblioteket. 
 • FirstSearch 
  Søk etter artikler, bøker, konferanser, innen alle emner i OCLCbaser. 
 • Proquest 
  Felles oversikt over Proquest-baser i abonnement ved Nasjonalbiblioteket. Bl.a. musikk- og filmdatabaser samt enkelte helsefaglige databaser. 
 • World Biographical Information System
  Skandinaviske biografiske oppslagsverk i fulltekst, utgitt mellom 1600 og ca 1980. I tillegg biografisk informasjon om personer fra hele verden. 
 • WorldCat 
  Felleskatalog for bøker og andre materialtyper som finnes i bibliotek over hele verden. Gratisversjon finnes her:http://www.worldcat.org/
 • International Bibliography of Theater & Dance with Full Text
  170 internasjonale tidsskrift innen teater og dans. 

Leksika og ordbøker

Ordnett – Kunnskapsforlagets språk- og ordboktjeneste. Norsk, svensk, engelsk, tysk, fransk og spansk. Medisin, teknikk og økonomi. 

Oxford English Dictionary – Denne ordboken omfatter mer enn en halv million innførsler, og dekker både nye og historiske termer.

Jus og samfunnsliv

 • Lovdata – Spør i Veiledningen for utvidet tilgang til norske rettsavgjørelser.
 • Norges kommunekalender – Informasjon om kommunal og statlig virksomhet samt deres utstyrsleverandører.
 • Stortingsforhandlinger – digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene fra 1814 til 2005

Film

Historie

 • Early European Books – Ca. 2.600 digitaliserte bøker frem til år 1700 i Det kongelige bibliotek, København. 

Musikk

Bibliotek og informasjonsvitenskap