E-ressurser

Søk i Nasjonalbibliotekets e-ressurser via Oria. For tilgang til e-ressurser med mulighet for hjemmepålogging, må du ha lånekort hos Nasjonalbiblioteket. Les mer om lånekort her.  Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål: veiledningen@nb.no.

Fra 01.01.23 vil enkelte e-ressurser ikke lenger være tilgjengelige. Kontakt veiledningen@nb.no dersom du har spørsmål knyttet til dette.

Tverrfaglig søk, artikler og bøker

Leksika og ordbøker

Jus og samfunnsliv

  • Lovdata – Spør i Veiledningen for utvidet tilgang til norske rettsavgjørelser.
  • Norges kommunekalender – Informasjon om kommunal og statlig virksomhet samt deres utstyrsleverandører.
  • Stortingsforhandlinger – digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene fra 1814 til 2005

Film

Historie

Musikk

Litteratur og språk

Bibliotek og informasjonsvitenskap

Listen er ikke uttømmende. For oppdatert oversikt, gå til til databaseoversikten i Oria.