E-ressurser

I Nasjonalbibliotekets lokaler tilbys følgende e-ressurser:

  • Nasjonalbibliotekets Oria – Søk i Nasjonalbibliotekets beholdning av bøker, artikler, tidsskrifter, noter, musikk, bibliografier – trykte så vel som elektroniske. Noe er bare tilgjengelig i våre lokaler eller ved hjemmepålogging for personlige brukere med lånekort. Spørsmål kan stilles her.

Tverrfaglig søk, artikler og bøker

Leksika og ordbøker

Jus og samfunnsliv

  • Lovdata – Spør i Veiledningen for utvidet tilgang til norske rettsavgjørelser.
  • Norges kommunekalender – Informasjon om kommunal og statlig virksomhet samt deres utstyrsleverandører.
  • Stortingsforhandlinger – digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene fra 1814 til 2005

Film

Historie

Musikk

Litteratur og språk

Bibliotek og informasjonsvitenskap