Bildet er en såkalt illuminasjon fra Magnus Lagabøtes landslov, fotografert i utstillingen Opplyst på Nasjonalbiblioteket. Illuminasjonen viser Magnus Lagabøte som overrekker Landsloven til folket.

Landslovjubileet 2024

I 2024 feirer vi 750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov. Nasjonalbiblioteket er nasjonal koordinator for Landslovjubileet, og gjennom året vil markeringer og formidling finne sted over hele landet.

Velkommen til Nasjonalbiblioteket!

Alt som blir utgitt i Norge, deriblant aviser, tidsskrifter, musikk, lyrikk, rutetabeller, sardinetiketter og kart, blir samlet og lagret her hos oss. Samlingen oppbevares på to steder: i fjellmagasiner i Mo i Rana og under bakken på Solli plass i Oslo. 

I Oslo har vi over en million dokumenter som kan bestilles til gjennomsyn. Du kan også oppleve utstillinger, arrangementer og omvisninger. 

Alt er gratis og åpent for publikum. 
 
Oversiktsbilde fra Nasjonalbibliotekets andre etasje. Blond mann med mørk blå jakke sitter og leser på en benk. Freskene til Axel Revold og Per Krogh skimtes i bakgrunnen.
Nasjonalbiblioteket bevarer
fortiden for fremtiden og samlingen er vår felles hukommelse. Nettbiblioteket inneholder digitalisert materiale fra hele Nasjonalbibliotekets samling.

Skipskattens forbannelse!

I 1599 skaper en svart katt kaos på et dansk-norsk seilskip. I en tid hvor troen på svart magi preger hverdagen, blir katten mistenkt for å stå i ledtog med djevelen. Flere frykter for livet og vil kvitte seg med dyret, men det er bare ett problem: Kongen som er ombord sier nei. Han har nemlig latt seg sjarmere av den svarte katten. 

Hva skjer?

Historier fra samlingen