Digital bevaring

Digital bevaring er en kombinasjon av infrastruktur og tjenester som til sammen sikrer at dataene i Nasjonalbibliotekets digitale arkiv vil være tilgjengelig for fremtidens generasjoner.

Digital bevaring skal sikre at digitalt materiale arkiveres og bevares nøyaktig slik det ble mottatt, og at dataene over tid kan leses og forstås så nært opp til opprinnelig uttrykk som mulig.

Digital bevaring i Nasjonalbiblioteket baserer seg på følgende prinsipper:

 • Bruk veldokumenterte og åpne filformater.
 • Ta vare på originalfilen
 • Ta vare på sjekksum (“fingeravtrykket”) for den enkelte filen, og kontroller denne periodisk.
 • Dokumenter hvor filene kommer fra
 • Sørg for å ha mange nok eksemplarer, på mange nok teknologier og geografiske steder. 
 • Ta vare på tilgjengelige metadata knyttet til filen. Beskrivende-, tekniske-, administrative metadata.
 • Analysere alle filer som skal bevares. Identifisere, validere og ta vare på informasjon om filformat, filstørrelse, struktur etc.
 • E-ark skal (https://dilcis.eu/) benyttes som rammeverk for pakking av filer til digitale objekter som avleveres til digital bevaring.
 • METS benyttes som standard for dokumentasjon av hvordan bevarte digitale objekter skal forstås.
 • PREMIS benyttes som standard for dokumentasjon av bevaringsaktiviteter som utføres over tid på digitale objekter.
 • Sørg for at alle data kan leses og forstås i nåtid. Det innebærer at man må konverter gamle og utdaterte filformater til nye åpne formater ved behov.