Nasjonalbiblioteket har den største samlinga av norsk musikk i landet.

Samlinga inneheld lydopptak, notetrykk, musikkmanuskript, bøker, tidsskrift, dokumentasjon og arkiv etter privatpersonar og organisasjonar. Ho omfattar også ei rikeleg utanlandsk note- og referansesamling. Nasjonalbiblioteket fungerer som nasjonalt arkiv for norsk folkemusikk, vise- og songtradisjon, jazz og populærmusikk og har ei publiseringsteneste for norsk samtidsmusikk.

Musikkmaterialet er tilgjengeleg for publikum i Henrik Ibsens gate 110 i Oslo. Alt materialet må tingast på førehand. Materialet som ikkje er til utlån, kan brukast på eigne lytterom og studieplassar. Lytterom kan tingast på førehand og det er også mogleg å tinge digitale kopiar frå lydarkivet i Rana.

Har du spørsmål, send e-post til musikk@nb.no eller ring 23 27 61 60.

 

Samlinga

Digitaliserte 78-plater

Les om samlinga og hør platene i Nettbiblioteket

Read article "78-plater"

Samlinga

Søk i digitaliserte musikkmanuskript

Gå til nettbiblioteket

Read article "Søk i digitaliserte musikkmanuskript"

Samlinga

Søk i digitaliserte notar

Gå til nettbiblioteket

Read article "Søk i digitaliserte notar"

Katalogen

Søk etter notetrykk, plateutgivelser og litteratur

Gå til Oria

Read article "Søk etter notetrykk, plateutgivelser og litteratur"

Hanske

Søk i musikkarkiv og musikkmanuskripter

Søk på navn, fraser, titler og ord

Read article "Søk i musikkarkiv og musikkmanuskripter"

Samlinga

Søk i digitalisert musikk

Gå til nettbiblioteket

Read article "Søk i digitalisert musikk"

NB noter

Bestill samtidsmusikk

Gå til tjenesten

Read article "Bestill samtidsmusikk"

Nettbiblioteket

Digitaliserte musikktidsskrift

Se oversikten

Read article "Musikktidsskrift"

Folkemusikknedtegnelser

Les mer

"Folkemusikknedtegnelser"

Skillingstrykk i Nasjonalbiblioteket

Les mer

"Skillingstrykk"

Norske balladar

Les mer

"Norske balladar"

Notenedtegnelser av slåtter fra Norge sør for Trøndelag

Feleverkene

Les mer

"Feleverkene"

Utgivelser

Kjøp folkemusikk fra Nasjonalbiblioteket

Gå til oversikten

"Musikk"