Viser

Som arkiv for norsk vise- og songtradisjon driv Nasjonalbiblioteket med fagleg formidling av eldre folkeviser og litterære songar, gamle slagerar, revyviser og låttekster, så vel som visene i samtida vår.

Tegning av trekkspiller og dansende par

Samlinga etter tidlegare Norsk Visearkiv inneheld mellom anna eldre folkeviser og litterære songar, gamle slagerar og revyviser, låttekster og viser frå samtida vår på plater, i bøker, skillingstrykk og manuskript. Mykje av samlinga er førebels ikkje tilgjengeleg på nett i katalogform. Den beste inngangen til dette materialet er difor å ta kontakt på e-post og forklare kva ein er ute etter.

Visekatalogen

Visekatalogen er fyrst og fremst ein reiskap for å finne fram til viser. Du kan søkje på visetittel, fyrstelinje, refreng, tekstforfattar, komponist og utøvar. Dessutan er det mogleg å søkje på sjanger og emneord. Då får du ei liste over medium der visa finst (i bøker, musikktrykk, skillingstrykk, manuskript eller på lydopptak).

Balladeprosjektet

Balladeprosjektet har som mål å publisere vitskaplege kjeldeutgåver av tekster og melodiar til norske mellomalderballadar. I november 2016 publiserte vi versjonar av 265 balladetypar med eigne innleiingar på bokselskap.no. Samstundes blei utgjevinga av firebindsverket Norske middelalderballader: Melodier sluttført i samarbeid med Norsk folkeminnelag og Spartacus forlag.

Formidling

Nasjonalbiblioteket formidlar kunnskap om norsk vise- og songtradisjon gjennom referansearbeid, visekatalogen.no, bokproduksjonar, konferansar, seminar, utstillingar og arrangement.

Fagpersonalet på musikkseksjonen er tilgjengeleg for rettleiing og referansearbeid på lesesalen, via e-post eller telefon.