Som arkiv for norsk vise- og sangtradisjon driver Nasjonalbiblioteket med faglig formidling av eldre folkeviser og litterære sanger, gamle slagere, revyviser og låttekster, så vel som vår samtids viser.

Samlingen etter tidligere Norsk Visearkiv består av blant annet eldre folkeviser og litterære sanger, gamle slagere og revyviser, låttekster og vår samtids viser på plater, i bøker, skillingstrykk og manuskripter. Mye av samlingen er foreløpig ikke tilgjengelig på nett. Den beste inngangen til dette materiale er derfor å ta kontakt på epost  og forklare hva man er ute etter.

Visekatalogen

Visekatalogen er først og fremst et redskap for å finne fram til viser. Du kan søke på visetittel, førstelinje, refreng, tekstforfatter, komponist og utøver. Dessuten er det mulig å søke på genre og emneord. Du får da en liste over medium der visa finnes (i bøker, musikktrykk, skillingstrykk, manuskript eller på lydopptak).

Norsk sangindex

Norsk sangindex er en database over titler og førstelinjer i første vers og refreng. Omfatter tekstforfattere, redaktører, oversettere og komponister til viser og sanger trykt i musikktrykk (noter og visebøker) utgitt i Norge. Dekker hovedsakelig perioden etter 1982, men en del eldre materiale tilbake til ca. 1900 er også analysert.

Balladeprosjektet

Balladeprosjektet har som mål å publisere vitenskapelige kildeutgaver av både tekster og melodier til norske middelalderballaden. I november 2016 publiserte vi versjoner av 265 balladetyper med egne innledninger på bokselskap.no. Samtidig ble utgivelsen av firebindsverket Norske middelalderballader : Melodier sluttført i samarbeid med Norsk folkeminnelag og Spartacus forlag.

Formidling

Nasjonalbiblioteket formidler kunnskap om norsk vise- og sangtradisjon gjennom referansearbeid, visekatalogen.no, bokproduksjoner, konferanser, seminar, utstillinger og arrangementer. 

Musikkseksjonens fagpersonale er tilgjengelig for veiledning og referansearbeid på lesesal via e-post eller telefon.