Norske ballader

Middelalderballder i Nasjonalbiblioteket

Balladefortellingene har moret og grepet menneskene gjennom mange hundre år, og de særpregete og vakre melodiene har båret fram tekstene. De tegner opp dramatiske historier i usentimentale og malende bilder, og forteller like gjerne om sjalusi, drap, selvmord og voldtekt, som om forelskelse, lykkelig kjærlighet og lystig sex. Balladene har blitt sunget både ved hoff og i husmannsstuer fra senmiddelalderen og fram til i dag, og noen av de samme historiene har blitt formidlet i store deler av Europa og Amerika. Det er en grensesprengende viseform både i tid og rom.

Balladeprosjektet
Tekster
Melodier
Kilder