Presse

Kontakt

Nina Bræin (presseansvarlig)
Mobil: 951 50 912 | E-post: presse@nb.no

Pressemeldinger fra Nasjonalbiblioteket

Pressebilder fra Nasjonalbiblioteket

Alle foto skal krediteres Nasjonalbiblioteket.

Utvidet, digital tilgang til pliktavlevert materiale for forskning og dokumentasjon

En del av materialet i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek er åpent tilgjengelig, men mye er stengt av opphavsrettslige hensyn. Presse kan søke om utvidet tilgang til det meste av nettbiblioteket for 8 timer av gangen, til forskning- og dokumentasjonsformål.

Kreditering av materiale

Materiale som lastes ned fra Nasjonalbibliotekets nettbibliotek, skal klareres og krediteres opphavsperson, og i tillegg merkes med at det er hentet fra Nasjonalbibliotekets samling.