Tilgang for forskning og dokumentasjon

En del materiale i Nettbiblioteket kan bare tilgjengeliggjøres til forsknings- og dokumentasjonsformål. Du kan få slik tilgang hvis du:

 
Besøker bibliotek ditt og søker om tilgang der, eventuelt søker hjemmefra
 
Er vitenskapelig ansatt i UH-sektoren og logger inn med Feide
 
Besøker Nasjonalbibliotekets lokaler i Oslo og ber om tilgang

Hva får jeg tilgang til?

Ved innvilget tilgang for forskning og dokumentasjon får du tilgang til pliktavleverte bøker, aviser og tidsskrifter i Nettbiblioteket. Det vil si at du får tilgang til alle bøker, aviser og tidsskrifter utgitt i Norge som finnes digitalisert:

  • Om lag 550.000 bøker.
  • Om lag 2,3 millioner norske aviser 14 dager gamle eller eldre.
  • Om lag 64.000 tidsskrifter.

Hva er begrensningene?

Materialet du får tilgang til er tilgjengelig for forskning og dokumentasjon. Du må bekrefte at dette er formålet ditt før du åpner et dokument.

Nasjonalbiblioteket har lov til å gi tilgang for et begrenset antall brukere samtidig per dokument. For vitenskapelig ansatte er dette tallet fire, mens det for tilgang i bibliotek er to. Dersom du får melding om at alle brukstillatelsene er opptatt må du vente til én blir ledig.

Går det to timer uten at du blar eller klikker i et objekt du har åpent, mister du tilgangen til dette i de påfølgende to timene. Slik får andre mulighet til å åpne dokumenter du ikke bruker.

Tilgangen forutsetter at du oppholder deg i Norge.