Tilgang for forskning og dokumentasjon

En del materiale i Nettbiblioteket kan etter norsk lov bare tilgjengeliggjøres til forsknings- og dokumentasjonsformål. Du kan få slik tilgang hvis du:

Hva får jeg tilgang til?

Ved innvilget tilgang for forskning og dokumentasjon får du tilgang til de fleste pliktavleverte bøker, aviser og tidsskrifter i Nettbiblioteket. Det vil si at du får tilgang til bøker, aviser og tidsskrifter utgitt i Norge som finnes digitalisert:

  • Om lag 550.000 bøker.
  • Om lag 2,3 millioner norske aviser 14 dager gamle eller eldre.
  • Om lag 64.000 tidsskrifter.

Hva er begrensningene?

Bøker som er pensum ved landets høgskoler og universiteter er ikke inkludert i det du får tilgang til. Denne begrensingen gjelder kun for deg som må søke om tilgang, og gjelder uavhengig av om og hvor man er student.

Materialet du får tilgang til er kun tilgjengelig for forskning og dokumentasjon. Du må bekrefte at dette er formålet ditt før du åpner et dokument.

Nasjonalbiblioteket har lov til å gi tilgang for et begrenset antall brukere samtidig per dokument. For vitenskapelig ansatte er dette tallet fire, mens det for alle andre er to. Dersom du får melding om at alle brukstillatelsene er opptatt må du vente til én blir ledig.

Materialet er tilgjengelig i Norge.