Tilgang for forskning og dokumentasjon

En del materiale i Nettbiblioteket kan bare tilgjengeliggjøres til forsknings- og dokumentasjonsformål. Du kan få tilgang for forskning og dokumentasjon hvis du:

 
Besøker bibliotek ditt og søker om tilgang der, eventuelt søker hjemmefra
 
Er vitenskapelig ansatt i UH-sektoren og logger inn med Feide
 
Besøker Nasjonalbibliotekets lokaler i Oslo og ber om tilgang

Hva får jeg tilgang til?

Ved innvilget tilgang for forskning og dokumentasjon får du tilgang til pliktavleverte bøker, aviser og tidsskrifter i Nettbiblioteket. Det vil si at du får tilgang til alle bøker, aviser og tidsskrifter utgitt i Norge som finnes digitalisert:

  • Om lag 550.000 bøker.
  • Om lag 2,3 millioner norske aviser 14 dager gamle eller eldre.
  • Om lag 64.000 tidsskrifter.