Tilgang til pliktavlevert materiale i UH-sektoren

Forskrift til åndsverkloven gir digital tilgang til pliktavlevert materiale til forsknings- og dokumentasjonsformål for vitenskapelig ansatte ved norske universitet og høgskoler. Tilgangen gis av Nasjonalbiblioteket.

Vi gir tilgang til brukere med Feide-rollene: Employee/faculty. Se Feide for mer informasjon. Hver enkelt institusjon er ansvarlig for å tildele riktig rolle til sine Feide-brukere – ikke Nasjonalbiblioteket.

Det kan gis tilgang til inntil fire samtidige brukere for hvert objekt.

Dersom objektet er opptatt av fire andre brukere, må du prøve igjen senere for å få tilgang.

Vi har ingen tjeneste for å kunne reservere objekter til bestemte tidsrom eller ventelister dersom objektet er opptatt.

Når du åpner objektet må du bekrefte at det skal brukes til forsknings- og dokumentasjonsformål. Idet du bekrefter, låner du objektet i inntil 8 timer.

Dersom det har gått 2 timer siden sist du bladde eller klikket i objektet, mister du tilgangen til dette objektet i de 2 påfølgende timene.

Tilgangen til de digitale objektene gis ved strømming. Det er ikke tillatt å laste ned eller videreformidle materialet. Forøvrig gjelder vanlige regler som ved annet opphavsrettsbeskyttet materiale.

For å få tilgang må du logge deg på vår tjeneste med din Feide-id. Det kan du gjøre her.

Det er også en forutsetning for tilgang at ditt universitet/din høgskole har aktivert tjenestetilgang til tjenesten «NB Digitalt Bibliotek» i Feide.

Studenter må søke om tilgang i biblioteket. Se her for mer informasjon.

Utlogging av tjenesten

Ved utlogging av tjenesten dukker det opp en feilmelding som sier at brukeren bare delvis blir utlogget. Dette skyldes en feil hos oss.  Brukeren blir helt logget ut av tjenesten. Vi jobber med å løse problemet.

Men et godt nettvettråd ved bruk av fellesmaskiner er uansett å alltid stenge nettleseren etter når du forlater maskinen.

Feilmelding fra Feide