Tilgang til pliktavlevert materiale i UH-sektoren

Forskrift til åndsverkloven gir digital tilgang til pliktavlevert materiale til forsknings- og dokumentasjonsformål for vitenskapelig ansatte ved norske universitet og høgskoler. Tilgangen gis av Nasjonalbiblioteket.

Vi gir tilgang til brukere med Feide-rollene: Employee/faculty. Se Feide for mer informasjon. Hver enkelt institusjon er ansvarlig for å tildele riktig rolle til sine Feide-brukere – ikke Nasjonalbiblioteket.

Det kan gis tilgang til inntil fire samtidige brukere for hvert objekt.

Dersom objektet er opptatt av fire andre brukere, må du prøve igjen senere for å få tilgang.

Vi har ingen tjeneste for å kunne reservere objekter til bestemte tidsrom eller ventelister dersom objektet er opptatt.

Når du åpner objektet må du bekrefte at det skal brukes til forsknings- og dokumentasjonsformål. Idet du bekrefter, låner du objektet i inntil 8 timer.

Dersom det har gått 2 timer siden sist du bladde eller klikket i objektet, mister du tilgangen til dette objektet i de 2 påfølgende timene.

Tilgangen til de digitale objektene gis ved strømming. Det er ikke tillatt å laste ned eller videreformidle materialet. Forøvrig gjelder vanlige regler som ved annet opphavsrettsbeskyttet materiale.

For å få tilgang må du logge deg på vår tjeneste med din Feide-id. Det kan du gjøre her.

Det er også en forutsetning for tilgang at ditt universitet/din høgskole har aktivert tjenestetilgang til tjenesten «NB Digitalt Bibliotek» i Feide.

Studenter må søke om tilgang i biblioteket. Se her for mer informasjon.

Utlogging av tjenesten

Husk å logge ut av Nettbiblioteket når du er ferdig dersom du bruker en maskin flere har tilgang til. Et godt nettvettråd i slike tilfeller er dessuten å alltid lukke nettleseren helt når du forlater maskinen.