Søketips i Nettbiblioteket

Søk etter eksakt samsvar (frasesøk)

Sett anførselstegn rundt søket hvis du ønsker å søke på en bestemt frase. Ola Nordmann gir treff på både Ola og Nordmann, mens «Ola Nordmann» gir bare treff når begge ordene er tilstede og inntil hverandre.

Søk med jokertegn * etter ukjente endinger (trunkering)

Du kan bruke * for å søke etter ord med flere eller ukjente endinger. Barn* gir også treff på barnehage, barneskole, barndom o.l..

Søk etter flere ord

Et søk med to ord vil automatisk søke etter begge forekomster av ordet. Dvs. at søk etter Per Kari er det samme som å søke Per +Kari.

Kombiner søk

Per OR Kari finner objekter der ett av navnene finnes.

Utelat ord fra søket

Per -Kari finner objekter der Per finnes og Kari ikke forekommer.

Nærhetssøk

Du kan søke etter ord som er i nærheten av hverandre. Sett ordene du leter etter i frase og legg til ~ og antall ord det kan være mellom. F. eks. «Michelet Solstad»~5

Fuzzy søk

For å fange opp ulike skrivemåter av et ord eller skrivefeil kan man legge til en fuzzy operatør. ~1 (skiller seg fra nærhetssøk ved at man ikke bruker anførselstegn). Dess høyere tall, dess mer utvider den for å fange opp varianter. For eksempel vil et søk etter Larsen~1 også få treff på Larson, Larssen, Lassen.

Annet

I filtermenyen til venstre har vi plukket ut en del indeksfelt man kan søke i. Men det er flere tilgjengelig som man kan bruke hovedsøkefeltet for å søke i. Da skriver man navnet på feltet, etterfulgt av kolon. Andre felt du kan søke i er:

freetext: (f.eks. freetext:«collett vogt») – søker kun i indeksert fritekst, ikke i metadata

title: (f.eks. title:«familien på gilje») – søker etter disse ordene i denne rekkefølgen i registrert tittel

isbn: (f.eks. isbn:8253515839) – viser utgivelsen med det gitte isbn-nummeret

issn: (f.eks issn:0800-3823) – viser utgivelser med det gitte issn-nummeret.

publisher: (f.eks publisher:Gyldendal) – finner bøker fra en bestemt utgiver

literaryform:Skjønnlitteratur – viser bare skjønnlitterære bøker

literaryform:Faglitteratur – viser bare faglitteratur 

literaryform:Uklassifisert – viser bøker som ikke er klassifisert

year (f.eks. year:1992) – viser objekter gitt ut i det angitte året

gendate (f.eks. gendate:19921223) – finner objekter gitt ut på den angitte datoen

ddc: (f.eks. ddc:741.5*) – finner objekter klassifisert med nummeret etter Dewey-systemet

 NB! Feltene skiller mellom store og små bokstaver!