Privatarkiv

I Nasjonalbiblioteket finn du Noregs største samling av arkiv etter forfattarar, kunstnarar, scenekunstnarar, forskarar og andre kulturpersonar. Eit arkiv kan innehalde til dømes brev, manuskript, digitale dokument, foto, film og lyd.

Vi tek òg vare på arkiv etter private institusjonar, bedrifter og foreiningar innan norsk kulturliv og akademia. Vi har eigne samlingar for arkiv innan musikk og filmdokumentasjon, i tillegg til fotoarkiv og krigstrykk.

Søk i samlinga

Frå samlinga