Privatarkiv

I Nasjonalbiblioteket finn du Noregs største samling av arkiv etter forfattarar, kunstnarar, scenekunstnarar, forskarar og andre kulturpersonar. Eit arkiv kan innehalde til dømes brev, manuskript, digitale dokument, foto, film og lyd.

Vi tek òg vare på arkiv etter private institusjonar, bedrifter og foreiningar innan norsk kulturliv og akademia. Vi har eigne samlingar for arkiv innan musikk og filmdokumentasjon, i tillegg til fotoarkiv og krigstrykk.

Middelalder

Norrøne og latinske manuskripter og inkunabler

"Middelalder"

Verdas dokumentarv

Henrik Ibsen: Manuskriptmaterialet til «Et dukkehjem»

"Henrik Ibsen: Manuskriptmaterialet til «Et dukkehjem»"

Noregs dokumentarv

Camilla Collett – en pioner i sin tid

"Camilla Collett – en pioner i sin tid"

Noregs dokumentarv

Arkivet etter Leseforeningen for kvinner 1874–1974

"Arkivet etter Leseforeningen for kvinner 1874–1974"

Noregs dokumentarv

Album frå konsentrasjonsleirane Natzweiler og Dachau

"Album frå konsentrasjonsleirane Natzweiler og Dachau"

Santali-manuskriptene

Santalimanuskriptene er en del av Paul Olaf Boddings private arkiv

Se prosjekt

"Santali manuscripts and cultural heritage"

Noregs dokumentarv

Ivar Aasen: grammatikk-manuskript

"Ivar Aasen: grammatikk-manuskript"

Noregs dokumentarv

Sydpolbrevet

"Sydpolbrevet"

Noregs dokumentarv

Sigrid Undsets arkiv

"Sigrid Undsets arkiv"

Noregs dokumentarv

Gustav Vigelands brev

"Gustav Vigelands brev"
H

Donere til Nasjonalbiblioteket?

Har du materiale du trur kan vere viktig å ta vare på for ettertida?

Ta kontakt

Read article "Har du materiale du trur kan vere viktig å ta vare på for ettertida?"

Bruk av privatarkivmateriale

Materiale som skal brukast på spesiallesesalen, må tingast innan klokka 14.00 arbeidsdagen før. Alle brukarar må skrive under reglement for spesiallesesalen.

Der materialet finst tilgjengeleg i digitalisert format, vil vi krevje spesiell grunngjeving for å sjå det fysiske eksemplaret.

Privatarkivsamlinga er som hovudregel fritt tilgjengeleg for bruk. Men i samlinga finst det materiale som både kan være klausulert av arkivskapar/-gjevar, og/eller innehalde sensitive personopplysingar om nolevande personar. Dette materialet er berre tilgjengeleg etter at løyve til innsyn er gjeve av Nasjonalbiblioteket.

Søknad om innsyn skal sendast på e-post til  spesiallesesalen, og innehalde følgjande informasjon:

  • Arkivreferansar til det aktuelle materialet. Det blir ikkje gjeve tilgang til andre delar av arkiva enn det som er naudsynt for forskingsarbeidet.
  • Ei prosjektskildring som gjer greie for innhald og mål for prosjektet, informasjon om den faglege kompetansen til søkjaren, og grunngjeving for kvifor det aktuelle materialet er naudsynt for prosjektet.

Det kan ta opptil to veker å behandle slike søknader. Dersom søknaden blir godkjend må søkjaren skrive under på ei diskresjonserklæring før materialet blir levert ut. Søkjaren kan òg bli beden om å klarere opphavsrettar hjå rettshavarane.