Privatarkiv

I Nasjonalbiblioteket finn du Noregs største samling av arkiv etter forfattarar, kunstnarar, scenekunstnarar, forskarar og andre kulturpersonar. Eit arkiv kan inneholde til dømes brev, manuskript, digitale dokument, foto, film og lyd. Vi tek òg vare på arkiv etter private institusjonar, bedrifter og foreiningar innanfor norsk kulturliv og akademia. Vi har eigne samlingar for arkiv innan musikk og filmdokumentasjon, samt for fotoarkiv og krigstrykk.

Frå samlinga

Verdas dokumentarv

Henrik Ibsen: Manuskriptmaterialet til «Et dukkehjem»

Read article "Henrik Ibsen: Manuskriptmaterialet til «Et dukkehjem»"

Noregs dokumentarv

Camilla Collett – en pioner i sin tid

Read article "Camilla Collett – en pioner i sin tid"

Noregs dokumentarv

Arkivet etter Leseforeningen for kvinner 1874–1974

Read article "Arkivet etter Leseforeningen for kvinner 1874–1974"

Noregs dokumentarv

Album frå konsentrasjonsleirane Natzweiler og Dachau

Read article "Album frå konsentrasjonsleirane Natzweiler og Dachau"

Santali-manuskriptene

Santalimanuskriptene er en del av Paul Olaf Boddings private arkiv

Se prosjekt

Read article "Santali manuscripts and cultural heritage"

Noregs dokumentarv

Ivar Aasen: grammatikk-manuskript

Read article "Ivar Aasen: grammatikk-manuskript"

Noregs dokumentarv

Sydpolbrevet

Read article "Sydpolbrevet"

Noregs dokumentarv

Sigrid Undsets arkiv

Read article "Sigrid Undsets arkiv"
H

Donere til Nasjonalbiblioteket?

Har du materiale du trur kan vere viktig å ta vare på for ettertida?

Ta kontakt

Read article "Har du materiale du trur kan vere viktig å ta vare på for ettertida?"

Bruk av privatarkivmateriale

Materiale som skal brukast på spesiallesesalen, må tingast innan klokka 14.00 arbeidsdagen før. Alle brukarar må skrive under reglement for spesiallesesalen.

Der materialet finnast tilgjengeleg i digitalisert format, vil vi krevje spesiell grunngjeving for å sjå det fysiske eksemplaret.

Privatarkivsamlinga er som hovudregel fritt tilgjengeleg for bruk. Men i samlinga finnast det materiale som både kan være klausulert av arkivskapar/-gjevar, og/eller innehalde sensitive personopplysingar om nålevande personar. Dette materialet er berre tilgjengeleg etter at løyve til innsyn er gitt av Nasjonalbiblioteket.

Søknad om innsyn skal sendast på e-post til  spesiallesesalen, og innehalde følgande informasjon:

  • Arkivreferansar til det aktuelle materialet. Det blir ikkje gitt tilgang til andre deler av arkiva enn det som er naudsynt for forskingsarbeidet.
  • Ei prosjektbeskriving som gjer greie for prosjektet sitt innhald og mål, informasjon om den faglege kompetansen til søkjar, og grunngjeving for kvifor det aktuelle materialet er naudsynt for prosjektet.

Det er opptil to vekers behandlingstid på slike søknader. Dersom søknaden blir godkjend må søkjar skrive underdiskresjonserklæring før materialet blir utlevert. Søkjar kan òg bli bedd om å klarere opphavsrettar hos rettshavarane.