Sydpolbrevet

Sydpolbrevet er et viktig og symboltungt dokument i norsk historie. Brevet utgjorde den fysiske forbindelsen mellom Amundsen og Scott, mellom Scott og den britiske leteekspedisjonen, og mellom Amundsen og kongehuset. Først og fremst dokumenterer brevet at det norske flagget ble heist på Sydpolen i desember 1911. 

Brevet Roald Amundsen skrev til kong Haakon VII på Sydpolen i 1911, er et særskilt dokument. Amundsen la igjen brevet i teltet «Polheim» som den norske ekspedisjonen etterlot på polpunktet. Én måned senere ankom Robert F. Scott og hans menn Sydpolen, og på Amundsens oppfordring tok de brevet med seg. Tragisk nok omkom alle i den britiske ekspedisjonen på hjemveien, men brevet ble funnet i deres siste leir i november 1912 og deretter brakt fram til den norske kongen. I 1973 overlot H.M. Kong Olav V brevet med konvolutter og vedlegg til Universitetsbiblioteket.

Dokumentene utgjør i alt seks enheter: ett brev, to konvolutter, en tøymappe og to fotografier. Amundsen omtaler brevskrivingen i dagboken fra sydpolekspedisjonen. Brevet er datert 15. desember 1911 og adressert til «Deres Majestet». Teksten er på én side og er en kort beskrivelse av turen til polpunktet samt at Amundsen ber om kongens tillatelse til å bruke hans navn på flaten der den geografiske sydpol befinner seg: «Kong Håkon VII’s Vidde». Brevet ble lagt i en konvolutt og deretter i en tøymappe sydd for formålet.

Scott skriver i dagboken om oppdagelsen av brevet på polpunktet, og at han tar det med. Funnet av de omkomne, og også av brevet, er beskrevet i dagboken til Tryggve Gran, en nordmann som deltok i den britiske letegruppen. På det britiske ekspedisjonsskipet «Terra Nova» ble trolig brevet, konvolutten og tøymappen lagt i en konvolutt med Scott-ekspedisjonens logo, adressert til Haakon VII og utstyrt med frimerker og stempel. Brevet ble brakt til England av ekspedisjonens medlemmer og nådde adressaten i mai 1913.

Påskriften «Sydpols brev» er kongens egen. De to fotografiene er tatt av Scotts ekspedisjon på polpunktet og framkalt fra negativer funnet ved Scott. Det er ikke kjent om fotografiene ble gitt til Haakon VII samtidig med brevet, eller om de ble lagt ved senere. Sikkert er det at de fulgte med kongegaven til Universitetsbiblioteket i 1973.