ISNI

ISNI (International Standard Name Identifier) er en unik identifikator for personer, organisasjoner og virksomheter

The International Standard Name Identifier – ISNI ­­­­­– er et standardnummer (ISO 27729) som tildeles av ISNI International Agency. ISNI tildeles bredt internasjonalt til skapere og distributører av verk i en rekke sektorer, for eksempel forfattere, komponister, utøvere, musikere eller andre typer kunstnere, forleggere, plateselskap eller produsenter.

ISNI består av et 16-sifret nummer og kan representeres med en URI (Uniform Resource Identifier). 

Riktig person til riktig verk

ISNI brukes blant annet av bibliotek, utgivere og rettighetsorganisasjoner for å sikre korrekte data i autoritetsregister, kataloger og bibliografier og for å utveksle data. Én viktig funksjon er å skille personer/korporasjoner med likelydende navn fra hverandre og dermed sørge for at verk knyttes til riktig person eller korporasjon. 

Finne og få en ISNI 

Alle tildelte ISNI er søkbare i ISNI Search Database. Her finnes i tillegg til ISNI blant annet riktig navneform, alternative navneformer og URI. 

ISNI International Agency er ansvarlig for tildelingen av ISNI. En rekke ISNI Registration Agencies fungerer som mellomledd til de som ønsker å få tildelt en ISNI ved å registrere kvalitetssikrede metadata i ISNI-databasen.

Nasjonalbiblioteket er fra 1. juli 2023 et ISNI Registration Agency.  

Nasjonalbiblioteket sørger for at det blir tildelt ISNI til personer og korporasjoner som registreres i Felles autoritetsregister for personer og korporasjoner i forbindelse med produksjon av nasjonalbibliografien. I praksis betyr dette utgivelser som er omfattet av Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument (pliktavleveringslova).  Unntaksvis, og etter en egen vurdering, kan Nasjonalbiblioteket også tildele ISNI til personer og korporasjoner som faller utenfor pliktavleveringslova. Ordningen omfatter også registrering som blir gjort av Bokbasen og Biblioteksentralen. Tildeling av ISNI forutsetter korrekte og fullstendige opplysninger, som fullt navn, fødselsår og helst også tittel på en utgivelse. 

Tildelingen vil bli gjort med en automatisk overføring av data til ISNI-basen, i første omgang med jevnlige mellomrom (batch), etter hvert fortløpende når nye personer/korporasjoner registreres. 

Nasjonalbiblioteket kan også sørge for tildeling for utgivere som ønsker ISNI til sine utgivelser før registrering i nasjonalbibliografien. Dette forutsetter en egen avtale med Nasjonalbiblioteket og at utgiveren kan levere nødvendige og korrekte opplysninger om personen som skal tildeles ISNI. 

Kontakt og mer informasjon

Kontakt hos Nasjonalbiblioteket: isni@nb.no

Se mer informasjon hos ISNI International Agency