Nettarkivet

Nasjonalbiblioteket tar vare på utvalgte nettsider. Som annet avleveringspliktig materiale har nettsider verdi for ettertiden. Nettstedene blir lagret på Nasjonalbibliotekets sikre servere, og på en slik måte at de kan gjengis i sin helhet i ettertid.

Nominer nettsider til innhøsting på e-post til: nettarkivet@nb.no

Kontakt oss på epost. Tlf: 23 27 60 00