Nettarkivet

Nasjonalbiblioteket har til formål å ta vare på alle nettsteder som er registrert under toppnivådomenet .no, i samsvar med Lov om pliktavlevering. Nettsider under utenlandske domener vil også høstes hvis innholdet anses som avleveringspliktig.

Nominer nettsider til innhøsting på e-post til: nettarkivet@nb.no

Nettarkivet i media