Ledelse og organisasjon

Nasjonalbibliotekaren har det overordnede ansvaret for å planlegge, drive og utvikle bibliotekvirksomheten. Ledergruppa til nasjonalbibliotekaren består av assisterende nasjonalbibliotekar og åtte avdelingsdirektører.

Nasjonalbibliotekar
Aslak Sira Myhre
Forespørsler til Aslak Sira Myhre kan sendes til nb@nb.no
Presse kan kontakte presseansvarlig Nina Bræin

Assisterende nasjonalbibliotekar
Roger Jøsevold
Tlf. 23 27 60 02

Fagavdelinger

Digital bibliotekutvikling: avdelingsdirektør Svein Arne Solbakk
Tlf. 75 12 12 16

Fag og forsking: avdelingsdirektør Hege Stensrud Høsøien
Tlf. 23 27 61 68

Kulturformidling og informasjon: avdelingsdirektør Eline Skaar Kleven (konst.)

Tlf. 23 27 60 04

Tilvekst og kunnskapsorganisering: avdelingsdirektør Kjersti Rustad (konst.)
Tlf. 75 12 11 36.

Digital formidling: avdelingsdirektør Trond Myklebust
Tlf. 23 27 62 87

Stabsavdelinger

Økonomi, personal og juss: avdelingsdirektør Bernt Fjeldberg
Tlf: 23 27 60 18

Bygg og tekniske tjenester: avdelingsdirektør Bjørn Skevik
Tlf. 75 12 13 44

Sekretariat for bibliotekutvikling: avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand
Tlf. 23 27 61 38