Ledelse og organisasjon

Nasjonalbibliotekaren har det overordnede ansvaret for å planlegge, drive og utvikle bibliotekvirksomheten. Ledergruppa til nasjonalbibliotekaren består av assisterende nasjonalbibliotekar og åtte avdelingsdirektører.

Nasjonalbibliotekar
Aslak Sira Myhre
Forespørsler til Aslak Sira Myhre kan sendes til Yulia Kolesnikova 
Presse kan kontakte presseansvarlig Nina Bræin

Assisterende nasjonalbibliotekar
Roger Jøsevold
Tlf. 23 27 60 02

Fagavdelinger

Kulturarvdigitalisering: avdelingsdirektør Svein Arne Solbakk
Tlf. 75 12 12 16

Fag og forsking: avdelingsdirektør Hege Stensrud Høsøien
Tlf. 23 27 61 68

Kulturformidling og informasjon: avdelingsdirektør Eline Skaar Kleven 

Tlf. 23 27 60 04

Tilvekst og kunnskapsorganisering: avdelingsdirektør Kjersti Rustad 
Tlf. 75 12 11 36

Digital formidling: avdelingsdirektør Trond Myklebust
Tlf. 23 27 62 87

IKT: avdelingsdirektør Wilfred Østgulen

Stabsavdelinger

Økonomi, personal og juss: avdelingsdirektør Bernt Fjeldberg
Tlf: 23 27 60 18

Bygg og tekniske tjenester: avdelingsdirektør Bjørn Skevik
Tlf. 75 12 13 44

Sekretariat for bibliotekutvikling: avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand
Tlf. 23 27 61 38