Ledelse og organisasjon

Nasjonalbibliotekaren har det overordnede ansvaret for å planlegge, drive og utvikle bibliotekvirksomheten. Ledergruppa til nasjonalbibliotekaren består av assisterende nasjonalbibliotekar og ni avdelingsdirektører.

Nasjonalbibliotekar

Aslak Sira Myhre

Kontaktes på epost her.

Presse kan kontakte presseansvarlig Nina Bræin

Assisterende nasjonalbibliotekar

Roger Jøsevold
Tlf. 23 27 60 02

Fagavdelinger

Kulturarvdigitalisering
Avdelingsdirektør Svein Arne Solbakk
Tlf. 75 12 12 16

Fag og forsking
Avdelingsdirektør Hege Stensrud Høsøien
Tlf. 23 27 61 68

Kulturformidling og informasjon
Avdelingsdirektør Eline Skaar Kleven 
Tlf. 23 27 60 04

Tilvekst og kunnskapsorganisering
Avdelingsdirektør Kjersti Rustad 
Tlf. 75 12 11 36

Digital formidling
Avdelingsdirektør Trond Myklebust
Tlf. 23 27 62 87

IKT
Avdelingsdirektør Wilfred Østgulen

Stabsavdelinger

Økonomi, personal og juss
Avdelingsdirektør Bernt Fjeldberg
Tlf: 23 27 60 18

Bygg og tekniske tjenester
Avdelingsdirektør Bjørn Skevik
Tlf. 75 12 13 44

Sekretariat for bibliotekutvikling
Avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand
Tlf. 23 27 61 38

Pressebilder