Hartvig Nisse videregående skole i Oslo ved utstilingen Opplyst på Nasjonalbiblioteket. Foto: Gorm K. Gaare

Høsten 2020 inviterer Nasjonalbiblioteket (avd. Solli plass i Oslo) elever ved videregående skoler til et gratis formidlings- og undervisningstilbud. Vi legger fagfornyelsen/LK2020 til grunn og baserer opplegget på kompetansemålene i fagene norsk, samfunnskunnskap og historie.

 

Nasjonalbibliotekets faste utstilling, Opplyst, rommer objekter fra tusen års kulturhistorie i Norge. Utstillingen Fra det fjerne, i Kartsenteret, viser kart fra verdens største samling av historiske kart over nordområdene. Kartene er fra perioden 1482–1845. Hvert foredrag legger en gjenstand fra utstillingene til grunn for en drøfting av tverrfaglige undervisningstemaer:

Vi tar imot én klasse av gangen. Hvert besøk har en varighet på 45 minutter  og inkluderer et 20 minutters langt foredrag samt besøk i begge utstillinger. Tidspunktene for høsten 2020 er lagt til tirsdager og torsdager kl. 10.15 og kl. 12.15. Under besøket ivaretar Nasjonalbiblioteket alle hensyn til smittevern etter de til enhver tid gjeldende regler. Ta gjerne kontakt på skolebesok@nb.no om du har spørsmål knyttet til dette.

 

Utstillinger

Fast utstilling

Opplyst. Glimt fra en kulturhistorie

27. februar 2020 –
Gratis inngang
Read article "Opplyst. Glimt fra en kulturhistorie"

Pågående utstilling

Kartsenteret: Fra det fjerne

2. september 2019 –
Gratis inngang
Read article "Kartsenteret: Fra det fjerne"

Nyhetsbrev for skoler

Følg med på hva som skjer på Nasjonalbiblioteket.