Nasjonalbibliotekets kartsenter inneholder verdens mest omfattende samling av trykte kart over Norge, Norden og nordområdene. De eldste av disse kartene er fra 1482, de nyeste fra slutten av 1800-tallet. Sammenstilt utgjør kartene både en historie om kunnskapen om Nordens geografi og en bred beretning om kartenes og selve geografiens utvikling.

Det aller meste av det som finnes her, er deler av Ginsberg-samlingen, som består av rundt 2000 kart, atlas og eldre geografiske bøker og reiseskildringer. I kartsenteret er dette materialet supplert med utvalgte kart og litteratur fra Nasjonalbibliotekets øvrige samlinger. Nasjonalbibliotekets kartsamling inneholder rundt 150 000 kart og atlas. Alle kart trykt i Norge etter 1882 er bevart her, siden pliktavleveringsordningen ble lovfestet dette året. Nasjonalbibliotekets kartsamling inneholder i tillegg en mengde eldre og utenlandsk materiale.

Omvisninger i kartsenteret: se tider og meld deg på her.

Har du ikke mulighet til å komme til Solli plass? Du finner videoomvisning fra kartsenteret her. 

Kort om kart

Tyske krigskart

Hvilke kart over Norge hadde tyskerne før angrepet i april 1940?

"Tyske krigskart"

Kort om kart

Kartlegging av norske byer

De største byene i Norge ble kartlagt allerede på 1600-tallet. Hvordan så et bykart ut den gangen?

"Kartlegging av norske byer"

Historier fra samlingen

Kart på kort

Ein kortstokk frå Ginsbergsamlinga, der esset er eit verdskart og Nederland er like stort som Norge.

"Kart på kort"