Nasjonalbibliotekets kartsenter inneholder verdens mest omfattende samling av trykte kart over Norge, Norden og nordområdene. De eldste av disse kartene er fra 1482, de nyeste fra slutten av 1800-tallet. Sammenstilt utgjør kartene både en historie om kunnskapen om Nordens geografi og en bred beretning om kartenes og selve geografiens utvikling.

Det aller meste av det som finnes her, er deler av Ginsberg-samlingen, som består av rundt 2000 kart, atlas og eldre geografiske bøker og reiseskildringer. I Kartsenteret er dette materialet supplert med utvalgte kart og litteratur fra Nasjonalbibliotekets øvrige samlinger. Nasjonalbibliotekets kartsamling inneholder rundt 150 000 kart og atlas. Alle kart trykt i Norge etter 1882 er bevart her, siden pliktavleveringsordningen ble lovfestet dette året. Nasjonalbibliotekets kartsamling inneholder i tillegg en mengde eldre og utenlandsk materiale.

Nasjonalbibliotekets kartsenter åpnet på Solli plass i Oslo 2. september 2019.

ÅPNINGSTIDER:
Mandag til fredag kl. 13-21
Lørdag kl. 9-17

Omvisninger i Kartsenteret: se tider og meld deg på her.

Har du ikke mulighet til å komme til Solli plass? Du finner videoomvisning fra Kartsenteret her. 

Program for åpningsuken

Pågående utstilling

Kartsenteret: Fra det fjerne

2. september 2019 –
Gratis inngang
Read article "Kartsenteret: Fra det fjerne"

Arrangementsserie 1 av 10

Arkivert: kartet i verda og verda på kartet

Man. 2. september kl.19:00
Gratis inngang
Read article "Arkivert: kartet i verda og verda på kartet"

Arrangementsserie 2 av 10

breathe by quivering leaves. Konsertframføring ved Det Norske Solistkor

Tir. 3. september kl.18:30
Gratis inngang
Read article "breathe by quivering leaves. Konsertframføring ved Det Norske Solistkor"

Arrangementsserie 3 av 10

Fra Babylon til Bergen. Benedicte Gamborg Briså om karthistorie

Tir. 3. september kl.20:00
Gratis inngang
Read article "Fra Babylon til Bergen. Benedicte Gamborg Briså om karthistorie"

Arrangementsserie 4 av 10

Noregshistoria gjennom kart

Ons. 4. september kl.18:00
Gratis inngang
Read article "Noregshistoria gjennom kart"

Arrangementsserie 5 av 10

Klingende geografi. Kartkonsert med Barokkanerne

Ons. 4. september kl.20:00
Gratis inngang
Read article "Klingende geografi. Kartkonsert med Barokkanerne"

Arrangementsserie 6 av 10

Uhørte kart. Musikkinstallasjon av Natasha Barrett

Tor. 5. september kl.18:30
Gratis inngang
Read article "Uhørte kart. Musikkinstallasjon av Natasha Barrett"

Arrangementsserie 7 av 10

Odyssevs i Lofoten. Daniel Mendelsohn om odysseer, kart og historie

Tor. 5. september kl.20:00
Gratis inngang
Read article "Odyssevs i Lofoten. Daniel Mendelsohn om odysseer, kart og historie"

Arrangementsserie 8 av 10

Ekstrafremføring: Uhørte kart. Musikkinstallasjon av Natasha Barrett

Fre. 6. september kl.17:00
Gratis inngang
Read article "Ekstrafremføring: Uhørte kart. Musikkinstallasjon av Natasha Barrett"

Arrangementsserie 9 av 10

Veien mellom geografi og historie. Foredrag ved Peter Frankopan

Fre. 6. september kl.19:00
Gratis inngang
Read article "Veien mellom geografi og historie. Foredrag ved Peter Frankopan"

Arrangementsserie 10 av 10

Olaus Magnus og renessansens Norden. Foredrag ved Erling Sandmo

Lør. 7. september kl.14:00
Gratis inngang
Read article "Olaus Magnus og renessansens Norden. Foredrag ved Erling Sandmo"