Kartlegging av norske byer

De største byene i Norge ble kartlagt allerede på 1600-tallet. Hvordan så et bykart ut den gangen? Og hva med de mindre byene – når kom det kart over Hamar, Bodø, Ålesund og Flekkefjord?

Forskningsbibliotekar Anders Kvernberg ser nærmere på hva som har vært viktig å få med, og hva man har klart å få med, når man har tegnet bykart gjennom tidene.

Flere kartvideoer fra Nasjonalbiblioteket: