Kartlegging av norske byer

De største byene i Norge ble kartlagt allerede på 1600-tallet. Hvordan så et bykart ut den gangen? Og hva med de mindre byene – når kom det kart over Hamar, Bodø, Ålesund og Flekkefjord?

Forskningsbibliotekar Anders Kvernberg ser nærmere på hva som har vært viktig å få med, og hva man har klart å få med, når man har tegnet bykart gjennom tidene.

Flere kartvideoer fra Nasjonalbiblioteket:

Kort om kart

Verdensdelene som kvinneskikkelser

I løpet av siste halvdel av 1500-tallet ble det vanlig å fremstille de fire kjente verdensdelene Europa, Asia, Afrika og Amerika som kvinner.

Read article "Verdensdelene som kvinneskikkelser"

Kort om kart

Tyske krigskart

Hvilke kart over Norge hadde tyskerne før angrepet i april 1940?

Read article "Tyske krigskart"

Historier fra samlingen

Kart på kort

Ein kortstokk frå Ginsbergsamlinga, der esset er eit verdskart og Nederland er like stort som Norge.

Read article "Kart på kort"