Tyske krigskart

Hvilke kart over Norge hadde tyskerne før angrepet i april 1940? Hva viste kartene, hvordan ble de laget og hvordan de ble brukt? Forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Anders Kvernberg forteller om Kartsenterets samling av tyske kart over Norge fra 2. verdenskrig.

Historier fra samlingen

Kart på kort

Ein kortstokk frå Ginsbergsamlinga, der esset er eit verdskart og Nederland er like stort som Norge.

"Kart på kort"

Kort om kart

Verdensdelene som kvinneskikkelser

I løpet av siste halvdel av 1500-tallet ble det vanlig å fremstille de fire kjente verdensdelene Europa, Asia, Afrika og Amerika som kvinner.

"Verdensdelene som kvinneskikkelser"

Historier fra samlingen

Omvisning i Kartsenteret

Velkommen til Nasjonalbibliotekets omvisning i Kartsenteret!

"Omvisning i Kartsenteret"