Tyske krigskart

Hvilke kart over Norge hadde tyskerne før angrepet i april 1940? Hva viste kartene, hvordan ble de laget og hvordan de ble brukt? Forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Anders Kvernberg forteller om Kartsenterets samling av tyske kart over Norge fra 2. verdenskrig.

Flere kartvideoer fra Nasjonalbiblioteket: