Språkbanken

Nasjonal infrastruktur for språkteknologi

For å utvikle god språkteknologi for norsk trengst store datasett med norsk tekst og tale. Språkbanken ved Nasjonalbiblioteket tilbyr slike datasett. Ressursane våre rettar seg mot verksemder som utviklar språkteknologiske produkt, språkforskarar og språkstudentar. Alt me utviklar, ligg fritt tilgjengeleg i ressurskatalogen vår.

CLARINO

CLARINO er eit infrastrukturprosjekt finansiert av Noregs forskingsråd, og er den norske delen av det europeiske CLARIN-prosjektet. Målet er å gjere eksisterande språkressursar lett tilgjengelege for forskarar og å bringe e-vitskap til humaniora.

Nyhende