Hopp til innhold

Språkbanken

Nasjonal infrastruktur for språkteknologi

For å utvikle god språkteknologi for norsk trengst store datasett med norsk tekst og tale. Språkbanken ved Nasjonalbiblioteket tilbyr slike datasett. Ressursane våre rettar seg mot verksemder som utviklar språkteknologiske produkt, språkforskarar og språkstudentar. Alt me utviklar, ligg fritt tilgjengeleg i ressurskatalogen vår. Ressurskatalogen inneheld òg ressursane frå samarbeidspartnarane våre i CLARINO.

Kontakt oss gjerne på e-post om du har spørsmål om Språkbanken eller ressursane våre, sprakbanken@nb.no.

Samarbeidsprosjekt

Nyhende