Hopp til innhold
Tale  04.04.2022

COLT – The Bergen Corpus of London Teenage Language (with audio recordings)

COLT is a corpus of London Teenage Language with audio recordings. It is now distributed via the search engine Corpuscle. Corpuscle allows you to pass queries to the corpus, and you may ask for …

 • Språk: engelsk
 • Opphav: CLARINO Bergen
 • Lisens: CLARIN_ACA-NC-LOC-PRIV-ND-*
Verktøy  04.04.2022

NB N-gram

NB N-gram er ei teneste som gir deg høve til å finne og samanlikne ordfrekvensar, til dømes når og kor ofte ord vert nytta i eit historisk perspektiv. NB N-gram er basert på digitaliserte bøker …

 • Språk:
 • Opphav: Språkbanken
 • Lisens: Creative_Commons-ZERO (CC-ZERO)
Tale, Tekst  11.03.2022

NST norsk ATG-database (16 kHz) – reorganisert

Denne databasen er laget av Nordisk språkteknologi som datagrunnlag for talegjenkjenning og diktering på norsk. I denne versjonen er dataene strukturert på nytt, slik at databasen enklere kommer …

 • Språk: norsk
 • Opphav: Språkbanken
 • Lisens: Creative_Commons-ZERO (CC-ZERO)
Tale, Tekst  11.03.2022

NST dansk ATG-database (16 kHz) – reorganisert

Denne databasen er laget av Nordisk språkteknologi som datagrunnlag for talegjenkjenning og diktering på dansk. I denne versjonen er dataene strukturert på nytt, slik at databasen enklere kommer …

 • Språk: dansk
 • Opphav: Språkbanken
 • Lisens: Creative_Commons-ZERO (CC-ZERO)
Tale, Tekst  11.03.2022

NST svensk ATG-database (16 kHz) – reorganisert

Denne databasen er laget av Nordisk språkteknologi som datagrunnlag for talegjenkjenning og diktering på svensk. I denne versjonen er dataene strukturert på nytt, slik at databasen enklere kommer …

 • Språk: svensk
 • Opphav: Språkbanken
 • Lisens: Creative_Commons-ZERO (CC-ZERO)
Leksikon  01.02.2022

Norsk ordbank – bokmål 2005

Norsk ordbank – bokmål 2005 er en leksikalsk database som reflekterer rettskrivningsreformen som ble effektuert 1. juli 2005 og senere justeringer av rettskrivningen for bokmål. Databasen er …

 • Språk: bokmål
 • Opphav: Språkbanken
 • Lisens: Creative_Commons-BY (CC-BY)
Leksikon  01.02.2022

Norsk ordbank – nynorsk 2012

Norsk ordbank – nynorsk er ein leksikalsk database som speglar rettskrivingsreforma som vart effektuert 1. august 2012 og seinare justeringar av rettskrivinga for nynorsk. Databasen er sett saman …

 • Språk: nynorsk
 • Opphav: Språkbanken
 • Lisens: Creative_Commons-BY (CC-BY)
Tekst  12.01.2022

Omsetjingsminne frå EFTA

Desse omsetjingsminna er laga ved EEA Coordination Division ved Det europeiske frihandelsforbundet EFTAs sekretariat i Brussel, som mellom anna arbeider med omsetjing og publikasjonar i EFTA. …

 • Språk: engelsk, bokmål, engelsk, nynorsk
 • Opphav: Språkbanken
 • Lisens: Creative_Commons-ZERO (CC-ZERO)
Tale  30.11.2021

Stortingskorpuset

Dette er versjon 1.1 av Stortingskorpuset (engelsk forkorting NPSC). Korpuset er utvikla ved Språkbanken på Nasjonalbiblioteket. NPSC er sett saman av lydopptak av møte i Stortinget, ortografisk …

 • Språk: norsk
 • Opphav: Språkbanken
 • Lisens: Creative_Commons-ZERO (CC-ZERO)
Tekst  28.10.2021

N-grammer fra NBdigital 2021

Dette korpuset inneholder n-grammer – unigrammer, bigrammer og trigrammer – fra alle bøker og aviser som var blitt digitalisert ved Nasjonalbiblioteket per juli 2021. N-grammene er laget på …

 • Språk: bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk, kvensk
 • Opphav: Språkbanken
 • Lisens: Creative_Commons-ZERO (CC-ZERO)