Leksikon  07.12.2020

UDs EU-termbase

Denne termbasen er resultatet av arbeid utført ved Enhet for EØS-oversettelse i Utenriksdepartementets Avdeling for Europa og handel. En beskrivelse av innholdet i databasen finnes i …

 • Språk: French, English, Norwegian Bokmål, Norwegian Nynorsk
 • Opphav: Språkbanken
 • Lisens: Creative_Commons-ZERO (CC-ZERO)
Tekst  04.12.2020

Sakspapir frå nynorskkommunar

Tekstene i dette korpuset er samla inn med crawleren Veidemann i samarbeid med Nettarkivet på Nasjonalbiblioteket, basert på ei omarbeidd liste over kommunar frå Landssamanslutninga av …

 • Språk: Norwegian Nynorsk, Norwegian Bokmål
 • Opphav: Språkbanken
 • Lisens: Creative_Commons-ZERO (CC-ZERO)
Tekst  23.11.2020

Oversettelsesminner fra UD – 2020

Dette korpuset er resultatet av arbeid utført ved Enhet for EØS-oversettelse i Utenriksdepartementets Avdeling for Europa og handel. Korpuset består av oversettelsesminner som inneholder deler av …

 • Språk: English, Norwegian Bokmål, Norwegian Nynorsk
 • Opphav: Språkbanken
 • Lisens: Creative_Commons-ZERO (CC-ZERO)
Tekst  11.11.2020

Omsetjingsminne frå Semantix AS

Dette korpuset inneheld ei rekkje omsetjingsminne Nasjonalbiblioteket har overteke frå Semantix AS. Omsetjingane er utførte på vegner av offentlege kontor og institusjonar. Korpuset er samansett …

 • Språk: Norwegian Bokmål, English
 • Opphav: Språkbanken
 • Lisens: Creative_Commons-ZERO (CC-ZERO)
Tekst  04.11.2020

Omsetjingsminne frå Doffin

Dette korpuset inneheld data frå Doffin, den nasjonale kunngjeringsbasen for offentlege anskaffingar, forvalta av Direktoratet for Forvaltning og Økonomistyring (DFØ). Språkbanken fekk dataa i …

 • Språk: Norwegian Bokmål, Norwegian Nynorsk, English
 • Opphav: Språkbanken
 • Lisens: Creative_Commons-ZERO (CC-ZERO)
Tekst  04.11.2020

Omsetjingsminne frå Sjøfartsdirektoratet

Dette korpuset er sett saman av diverse materiale som er omsett frå engelsk til norsk bokmål av Sjøfartsdirektoratet. består av omsetjingspar frå Sjøfartsdirektorat. Korpuset består av …

 • Språk: Norwegian Bokmål, English
 • Opphav: Språkbanken
 • Lisens: Creative_Commons-ZERO (CC-ZERO)
Tale  23.10.2020

Stortingskorpuset

Dette er ein betaversjon (versjon 0.1) av Stortingskorpuset (engelsk forkorting NPSC). Korpuset er under oppbygging ved Språkbanken på Nasjonalbiblioteket i perioden 2019-2020. NPSC er samansett av …

 • Språk: Norwegian
 • Opphav: Språkbanken
 • Lisens: Creative_Commons-ZERO (CC-ZERO)
Tekst  24.08.2020

Norwegian Newspaper Corpus Bokmål

The Norwegian Newspaper Corpus (NNC) Bokmål version is a large monitor corpus representing contemporary Norwegian language in the written variety Norwegian Bokmål. A corresponding corpus is …

 • Språk: Norwegian, Norwegian Bokmål
 • Opphav: CLARINO Bergen Centre
 • Lisens: Creative_Commons-BY (CC-BY)
Tale  31.07.2020

NST norsk ATG-database (16 kHz) – reorganisert

Denne databasen er laget av Nordisk språkteknologi som datagrunnlag for talegjenkjenning og diktering på norsk. I denne versjonen er dataene strukturert på nytt, slik at databasen enklere kommer …

 • Språk: Norwegian
 • Opphav: Språkbanken
 • Lisens: Creative_Commons-ZERO (CC-ZERO)
Tale  15.07.2020

NST svensk ATG-database (16 kHz) – reorganisert

Denne databasen er laget av Nordisk språkteknologi som datagrunnlag for talegjenkjenning og diktering på svensk. I denne versjonen er dataene strukturert på nytt, slik at databasen enklere kommer …

 • Språk: Swedish
 • Opphav: Språkbanken
 • Lisens: Creative_Commons-ZERO (CC-ZERO)