Tale, Tekst, Video  08.04.2021

Amerikanordisk talespråkskorpus v.3.1

CANS v.3.1 - amerikanordisk talespråkskorpus - er et talespråkskorpus med informanter fra USA og Canada. Informantene snakker norsk og svensk, og de fleste lærte språket som barn hjemme hos …

 • Språk: Norwegian Bokmål, Swedish
 • Opphav: CLARINO Text Laboratory Centre
 • Lisens: CLARIN_ACA-NC-LOC-PRIV-ND-*
Tekst  08.04.2021

Amerikanordisk talespråkskorpus – nedlastbare transkripsjoner

CANS v.3.1 - amerikanordisk talespråkskorpus - er et talespråkskorpus med informanter fra USA og Canada. Informantene snakker norsk og svensk, og de fleste lærte språket som barn hjemme hos …

 • Språk: Norwegian Bokmål, Swedish
 • Opphav: CLARINO Text Laboratory Centre
 • Lisens: Creative_Commons-BY-NC-SA (CC-BY-NC-SA)
Tale, Tekst  06.04.2021

LIA norsk – korpus av eldre dialektopptak

LIA norsk er et talespråkskorpus med gamle opptak (1939 - 1996) fra fire norske universitet: NTNU, UiB, UiO og UiT. Opptakene er gjort for dialektforskning og navneforskning, og handler ofte om …

 • Språk: Norwegian, Norwegian Nynorsk
 • Opphav: CLARINO Text Laboratory Centre
 • Lisens: CLARIN_ACA-NC-LOC-PRIV-ND-*
Tekst  06.04.2021

BigBrother-korpuset – nedlastbare transkripsjoner

BigBrother-korpuset er et talespråkskorpus som består av den første sesongen av realityserien BigBrother som ble sendt på TVNorge våren 2001. Deltakerne i BigBrother er i alderen 23-36 år og …

 • Språk: Norwegian, Norwegian Bokmål
 • Opphav: CLARINO Text Laboratory Centre
 • Lisens: Creative_Commons-BY-NC-SA (CC-BY-NC-SA)
Tekst  06.04.2021

Transkripsjoner og utvalgte lydfiler fra LIA norsk til nedlasting

Alle transkripsjoner fra LIA norsk kan lastes ned i tekstformat. 553 transkripsjoner i ELAN-format fra LIA norsk er sammen med tilhørende lydfiler dessuten samla i ei mappe for nedlasting. Dette er …

 • Språk: Norwegian, Norwegian Nynorsk
 • Opphav: CLARINO Text Laboratory Centre
 • Lisens: Creative_Commons-BY-NC-SA (CC-BY-NC-SA)
Leksikon  15.03.2021

Lingit uttaleleksikon for nynorsk

Dette uttaleleksikonet for nynorsk er opphavleg utvikla av Lingit AS for bruk i deira tekst-til-tale-stemmer som vart lanserte i 2008. Leksikonet er samansett av leksikalske einingar (ei eining per …

 • Språk: Norwegian Nynorsk
 • Opphav: Språkbanken
 • Lisens: Creative_Commons-ZERO (CC-ZERO)
Tale, Tekst, Video  12.03.2021

BigBrother-korpuset

BigBrother-korpuset er et talespråkskorpus som består av den første sesongen av realityserien BigBrother som ble sendt på TVNorge våren 2001. Deltakerne i BigBrother er i alderen 23-36 år og …

 • Språk: Norwegian, Norwegian Bokmål
 • Opphav: CLARINO Text Laboratory Centre
 • Lisens: CLARIN_ACA-NC-LOC-PRIV-ND-*
Tekst  09.03.2021

The Abkhaz National Corpus

The Abkhaz National Corpus is a comprehensive and open, grammatically annotated text corpus. It makes the Abkhaz language accessible to scientific investigations from various perspectives …

 • Språk: Abkhaz
 • Opphav: CLARINO Bergen Centre
 • Lisens: CLARIN_PUB-BY-NC-ND
Tale, Tekst, Video  08.03.2021

Norsk talespråkskorpus – Oslodelen

NoTa-Oslo er et talespråkskorpus bestående av intervjuer og samtaler med 166 informanter født og oppvokst i Oslo og Oslo-området. Informantene er representative med hensyn til alder, kjønn, …

 • Språk: Norwegian, Norwegian Bokmål
 • Opphav: CLARINO Text Laboratory Centre
 • Lisens: CLARIN_ACA-NC-LOC-PRIV-ND-*
Tekst  03.03.2021

Corona texts from NRK

The «Corona texts from NRK» treebank is a syntactically annotated corpus. It is based on data transcribed from the two newscasts Dagsrevyen and Supernytt produced by the Norwegian Broadcasting …

 • Språk: Norwegian, Norwegian Bokmål
 • Opphav: CLARINO Bergen Centre
 • Lisens: Creative_Commons-BY (CC-BY)