Hopp til innhold

spaCy for nynorsk

Desse spaCy-modellane er trente på NorNE-datasettet i ein versjon som er kompatibel med Universal Dependencies. spaCy er eit mykje brukt python-bibliotek for språkteknologi. spaCy tilbyr ikkje støtte for nynorsk, men ein kan trene eigne maskinlærte modellar som dei to modellane i denne ressursen.

Modellen tar ein tekst som input og gir ein grammatisk analyse av teksten (lemma, morfologi og syntaks), i tillegg til ein annotasjon av namn. Denne nynorske versjonen har dei same komponentane som bokmålsversjonen, men er førebels ikkje ein del av dei offisielle spaCy-releasene.

Den enklaste måten å få modellane til å fungere, er å laste dei inn i spaCy som eit «nlp»-objekt (nlp = spacy.load()).

Modellane vil bli oppdaterte for støtte til nyare versjonar av spaCy og nye versjonar av Universal Dependencies.

Desse spaCy-modellane er trente på NorNE-datasettet i ein versjon som er kompatibel med Universal Dependencies. spaCy er eit mykje brukt python-bibliotek for språkteknologi. spaCy tilbyr ikkje støtte for nynorsk, men ein kan trene eigne maskinlærte modellar som dei to modellane i denne ressursen.

Modellen tar ein tekst som input og gir ein grammatisk analyse av teksten (lemma, morfologi og syntaks), i tillegg til ein annotasjon av namn. Denne nynorske versjonen har dei same komponentane som bokmålsversjonen, men er førebels ikkje ein del av dei offisielle spaCy-releasene.

Den enklaste måten å få modellane til å fungere, er å laste dei inn i spaCy som eit «nlp»-objekt (nlp = spacy.load()).

Modellane vil bli oppdaterte for støtte til nyare versjonar av spaCy og nye versjonar av Universal Dependencies.

Utvidet metadata

Last ned ressurser

Last ned metadata