Digitalt program

Alle digitale arrangement er tilgjengelege ut skuleåret og lærarane kan sjølve avgjere når det passar å vise dei til elevane. Innhaldet er tilpassa elevar på vidaregåande skule. For å få tilgang til digitale arrangement, send ei påmelding.

Foredrag med mellomaldertema

Andre foredrag

Dei digitale arrangementa til Nasjonalbiblioteket er beskytta av opphavsretten og kan ikkje bli delt, mangfalda eller gjort tilgjengelege utan skriftlag samtykke frå Nasjonalbiblioteket og foredragshaldaren.