Digitalt program

Nasjonalbiblioteket tilbyr digitale skuleforedrag. Alle arrangementa er tilgjengelege ut skuleåret og lærarane kan sjølve avgjere når det passar å vise dei til elevane. For å få tilgang til digitale arrangement, send ei påmelding.

Dei digitale arrangementa til Nasjonalbiblioteket er beskytta av opphavsretten og kan ikkje bli delt, mangfalda eller gjort tilgjengelege utan skriftlag samtykke frå Nasjonalbiblioteket og foredragshaldaren.