Dramaet bak Norges selvstendighet

Ved Live Vedeler Nilsen
Varighet: ca. 35 min

Unionen mellom Norge og Sverige hadde eksistert siden 1814. Den 7. juni 1905 vedtok Stortinget unionsoppløsning, noe som fra svensk side ble oppfattet som en revolusjon. Under den norske folkeavstemningen den 23. august 1905 stemte en solid majoritet på 99,95 % for oppløsningen og viste Sverige at det norske folket sto bak Stortingets vedtak. For første gang siden 1380 var Norge en helt selvstendig stat. 
 
Men skulle Norge være monarki eller republikk i framtiden? Det kunne man stemme på ved en ny folkeavstemning i november 1905. Danske prins Carl hadde fått tilbudet om å bli norsk konge, og avstemningen ble gjort så enkel som overhodet mulig: «ja» eller «nei» til prins Carl. 
 
Disse «ja»- og «nei»-stemmesedlene er i dag å finne i Nasjonalbibliotekets utstilling Opplyst. Glimt fra en kulturhistorie. Selv om de ved første øyekast kan se ubetydelige ut, bærer de på en av de mest spennende og avgjørende historiene om hvordan Norge ble Norge. Det er historikeren Live Vedeler Nilsen som forteller om statsminister Christian Michelsen dristige plan for å løsrive Norge fra unionen og dramaet bak Norges selvstendighet.