Tilgang til materiale i Nettbiblioteket

En god del av materialet i Nettbiblioteket er tilgjengelig for alle, men mye kan bare gjøres tilgjengelig for brukere i bestemte situasjoner. Her finner du alle sidene om tilgang i Nettbiblioteket, både sider om hvordan vi har lov til å gjøre forskjellige typer materiale tilgjengelig, og om hvordan du selv eventuelt kan få tilgang.

Tilgang etter søknad        

I følge norsk lov kan du få tilgang til så godt som alle bøker, aviser og tidsskrifter i Nettbiblioteket om formålet med tilgangen er forskning eller dokumentasjon. Her finner du guiden som hjelper deg i gang.

Tilgang fra utlandet

En del bøker er tilgjengeliggjort for brukere i Norge på bakgrunn av den såkalte Bokhylla-avtalen med Kopinor. Hvis du oppfyller bestemte kriterier kan du få tilgang til disse også fra utlandet. Her finner du informasjon om kriteriene og søknadsprosessen.

Tilgang for synshemmede

Som synshemmet har du særlige rettigheter. Her finner du informasjon om hvordan vi samarbeider med Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek.

Hva kan du få tilgang til?

Her finner du en oversikt over alle de forskjellige typene innhold du finner i Nettbiblioteket, og hvilke tilgangsmuligheter som er aktuelle på hver.