Tilgang til digitaliserte bøker for synshemmede

Nasjonalbiblioteket har et samarbeid med Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) der de har full tilgang til vår digitale boksamling slik at de kan laste ned digitale bøker fra oss når de får forespørsler fra sine brukere –  i stedet for å digitalisere dem selv.

Med utgangspunkt i den digitaliserte og OCR-behandlede teksten produserer NLB et format som er tilpasset sine brukere og sender det ut.

I de tilfellene Nasjonalbiblioteket ikke har digitalisert en etterspurt bok, kan NLB bestille prioritert digitalisering av denne.