Til nettstedseiere

Nasjonalbiblioteket har jevnlig over flere år høstet utvalgte nettsider. I løpet av 2019 vil vi starte innhøsting av alle nettsteder registrert under det norske domenet .no som er allment tilgjengelig.

Nettsider registrert under utenlandske domener høstes også hvis de har rettighetshavere i Norge, språk i Norge eller på annen måte kan sier å ha interesse for kulturarven. Nettsteder som ikke er adgangsbegrenset ved brukerpålogging, defineres i utgangspunktet som tilgjengelig for alle. Da skal dette bevares for fremtiden. Pliktavleveringsloven definerer også at enkelte nettsteder kan være avleveringspliktige selv om de krever brukerpålogging (F.eks. nettavisenes abonnenttjenester på noen nyhetsartikler).

Vi høster for deg!

Avlevering av nettsteder skjer passivt. Det vil si at Nasjonalbiblioteket selv høster inn dokumentene fra Internett uten at eieren av nettstedet trenger å gjøre noe. Å ta vare på nettsteder for å kunne gjengi dem i sin helhet i ettertid krever teknisk kapasitet som hverken kan forventes eller kreves av alle som publiserer på Internett. Nasjonalbiblioteket høster inn med internasjonale standarder og metoder for nettarkivering.

Hva skjer med materialet?

Nettstedene blir lagret på våre sikre servere. Tilgjengeliggjøring av nettsteder gjøres i henhold til enhver tids gjeldende lovgiving eller i henhold til egne publiseringsavtaler den enkelte nettstedseier. I utgangspunktet vil materialet bli tilgjengelig for forskning og dokumentasjon på særskilte vilkår. Deler av samlingen kan bli gjort tilgjengelig for allmennheten. Dette vil i første omgang dreie seg om offentlige nettsteder.

Dette kan du se etter

Når Nettarkivets innhøster har besøkt ditt nettsted vil du oppdage økt trafikk, og det vil være spor av innhøsteren vår i loggene for nettstedet:
User-Agent: nlnbot/0.1 (+https://www.nb.no/nettarkivet)
IP-subnet: 128.39.224.0/24

Hva kan du gjøre?

  • Nominere sider du ønsker vi skal høste. Eier du eller besøker nettsider som ligger utenfor .no, på for eksempel .org, .net, .com, men som har rettighetshavere i Norge, språk i Norge eller omhandler forhold eller lignende fra Norge kan du nominere denne nettsiden ved å sende e-post til nettarkivet@nb.no
  • Publiser et sitemap som inkluderer pekere til alt som skal høstes fra ditt nettsted. For eksempel databaser og andre skjulte ressurser. Les mer om dette her.
  • Vurder hvordan robots.txt møter vår innhøster. Les mer på Teknologien bak et nettarkiv om hvordan Nettarkivet forholder seg til robots.txt.

Sist oppdatert 23.08.2019