Til nettstedseiere

Nasjonalbiblioteket har over flere år høstet nettsider på toppnivådomenet .no. Nettsider under utenlandske domener høstes også hvis de har rettighetshavere i Norge, norsk/samisk språk eller på en annen måte ha tilknytning til den norske kulturarven. Pliktavleveringsloven definerer også at enkelte nettsteder kan være avleveringspliktig selv om de krever brukerpålogging.

Vi høster for deg!

Avlevering skjer passivt. Det vil si at Nasjonalbiblioteket høster inn nettsted uten av nettstedseier trenger å gjøre noe selv. Mer info om hva vi tar med kan du lese her.

Som nettstedseier kan du

  • Gjerne nominer sider du ønsker vi skal høste. Eier du eller besøker nettsider som ligger utenfor toppnivådomenet .no, på for eksempel .org, .net, .com, men som har rettighetshavere i Norge, språk i Norge eller omhandler forhold eller lignende fra Norge, kan du nominere denne nettsiden ved å sende e-post til nettarkivet@nb.no
  • Se på arbeidsdelingen mellom Arkivverket og Nasjonalbiblioteket når det gjelder bevaring av offentlige nettsider
  • Publiser et sitemap som inkluderer pekere til alt som skal høstes fra ditt nettsted (for eksempel databaser og andre skjulte ressurser). Les mer om dette her.
  • Vurder hvordan robots.txt møter vår innhøster. Les mer om hvordan nettarkivet forholder seg til robots.txt her.

Dette kan du se etter

Når nettarkivets innhøster har besøkt ditt nettsted vil du oppdage økt trafikk, og det vil være spor av innhøsteren vår i loggene for nettstedet:

User-Agent: nlnbot/0.1 (+https://www.nb.no/nettarkivet)
 IP-subnet: 128.39.224.0/24