Nettarkivering

Publisering på Internett omfattes av Lov om pliktavlevering. Materiale som er gjort tilgjengelig på internett, som nettsider som er tilgjengelig for alle, er avleveringspliktig.

Avlevering av nettsider skjer passivt. Dette vil si at Nasjonalbiblioteket selv høster inn dokumentene fra internett uten at eieren av nettsider trenger å gjøre noe.

Hvorfor ta vare på nettsider?

Som annet avleveringspliktig materiale har nettsider verdi for ettertiden. Kontinuerlige endringer i både form og innhold gjør at store mengder materiale både oppstår og forsvinner raskt. Dette er et resultat av internettets dynamiske egenskaper. Nettsider bygges opp av ulike filer i form av både tekst, bilder, lenkestrukturer og alle elementene er nødvendige for å kunne gjenskape hele konteksten til nettstedene. Målet er å bevare den originale formen og strukturen til nettstedet slik det fremsto på høstetidspunktet uten noen form for redigering.

Hva tar vi med?

Nasjonalbiblioteket har jevnlig over flere år høstet utvalgte nettsider. I løpet av 2019 startet innhøstingen av .no domenet. Nettsider registrert under utenlandske domener høstes også hvis de har rettighetshavere i Norge, språk i Norge eller på annen måte kan sier å ha interesse for  kulturarven. Nettsider som ikke er adgangsbegrenset ved brukerpålogging, defineres i utgangspunktet som tilgjengelig for alle og skal bevares for fremtiden. Pliktavleveringsloven definerer også at enkelte nettsider kan være avleveringspliktige selv om de krever brukerpålogging (F.eks. nettavisenes abonnenttjenester på noen nyhetsartikler).

Per i dag har vi tredelt innsamling.

 1. Tverrsnittinnsamling eller domeneinnhøsting
  Hele .no og materiale fra andre domener, for eks. .org, .com og .net, blir høstet med jevne mellomrom
 2. Selektiv innsamling
  Utvalgte nettsider som inneholder om norsk kultur og samfunnsliv blir høstet med kortere intervall. Nettsider i denne innsamlingen er:

  • Nettaviser
  • Offentlige myndigheters nettsider på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå.
  • Representativt utvalg av norske bedrifter i ulike bransjer. Nettsider som er næringspolitisk interessante vektlegges
  • Universitetene og utvalgte høgskoler (vitenskapelige høgskoler og utvalgte høgskoler etter geografi og fag).
  • Nettsider fra utvalgte organisasjoner og enkeltpersoner for å dokumentere bredden i norsk kultur og samfunnsliv.
  • Musikk og levende bilder
  • Samiskrelaterte nettsider
  • Nettsider for og av minoritetsgrupper
  • Bibliotekrelevante nettsider
  • Forbruker-/opplevelsesrelaterte nettsider
 3. Begivenhetsinnsamling
  Utvalgte nettsider blir høstet med kortere intervall i sammenheng med større nasjonale hendelser, for eksempel:

  • Kultur- og idrettsbegivenheter på nasjonalt og internasjonalt nivå
  • Forfatterjubileer og andre jubileer på nasjonalt nivå
  • Krisesituasjoner (Eksempel:Terrorangrepene)
  • Aktuelle politiske saker (Eksempel: Oljeboring i Lofoten)
  • Storting- og Sametingsvalg, kommune- og fylkestingsvalg

Vi høster for deg!

Å ta vare på nettsider for å kunne gjengi dem i sin helhet i ettertid krever teknisk kapasitet som verken kan forventes eller kreves av alle som publiserer på Internett. Nasjonalbiblioteket høster inn med internasjonale standarder og metoder for nettarkivering. Som nevnt ovenfor trenger ikke nettstedseier foreta seg noe for å avlevere nettstedet. I motsetning til ordinær pliktavlevering av eksemplarer, er det Nasjonalbiblioteket som i denne sammenheng fremstiller eksemplarene.

Hva skjer med materialet?

Nettstedene blir lagret på våre sikre servere. Tilgjengeliggjøring av nettsider gjøres i henhold til enhver tids gjeldende lovgiving eller i henhold til egne publiseringsavtaler den enkelte nettstedseier. I utgangspunktet vil materialet bli tilgjengelig for forskning og dokumentasjon på særskilte vilkår. Deler av samlingen kan bli gjort tilgjengelig for allmennheten. Dette vil i første omgang dreie seg om offentlige nettsider.