Tilgang til nettarkivet

Per i dag har ikke Nasjonalbiblioteket noen fremvisning av innsamlede domener.

Nettarkivet skal i fremtiden tilby en visningstjeneste. I denne tjenesten skal du kunne søke på en URL (for eksempel www.nb.no) og få gjengitt hvordan en nettside så ut da den ble høstet.

For å ivareta personvern ved innsamling, bevaring og tilgjengeliggjøring av nettdokument har vi følgende tilgangsnivå: