Tilgang til nettarkivet

Per i dag har ikke Nasjonalbiblioteket noen fremvisning av innsamlede domener.

Nettarkivet skal i fremtiden tilby en visning-tjeneste. I denne tjenesten kan du søke på en URL (eks. www.nb.no) og få gjengitt hvordan en nettside så ut da den ble høstet. Når et domene er høstet flere ganger vil du kunne se en tidslinje, og se hvordan nettstedet har forandret seg.I forarbeidet til Loven om Pliktavlevering presiseres det ulike tilgangsnivåer til Nettarkivet. For å ivareta personvern ved innsamling, bevaring og tilgjengeliggjøring av nettdokument har vi følgende tilgangsnivå:

 • Nettarkiv åpent for alle 
  Nettsider tilhørende statlige institusjoner og nettsider hvor Nasjonalbiblioteket har gjort avtale med sideeiere om allmenn tilgang vil være tilgjengelig for alle
 • Nettarkiv åpent i Nasjonalbibliotekets lokaler og universitetets- og høgskolebibliotekene
  Nettsider med en ansvarlig redaktør og som ikke inneholder personopplysninger som ikke er allmenn kjente, vil være tilgjengelig på egne terminaler ved Nasjonalbiblioteket og universitetets- og høgskolebiblioteket.
 • Nettarkiv åpent for forskere etter søknad på særskilt terminal hos Nasjonalbiblioteket
  Nettsider uten redaktøransvar og som inneholder personopplysninger som ikke er allmenn kjent. Innhold fra denne kategorien er kun tilgjengelig for forskere i Nasjonalbibliotekets lokaler, på særskilte terminaler. For å få tilgang må du søke hos Nasjonalbiblioteket.
 • Nettarkiv er ikke tilgjengelig
  Nettsider som inneholder sensitive personopplysninger kan klausuleres. Nettdokumenter kan inneholde personopplysninger som i dag blir regner som sensitive, men som i et lengre tidsperspektiv har så høy bevaringsverdi at det ikke bør slettes fra arkivet. Klausulert materiale skal kun gjøres tilgjengelig bare etter avtale med den som har krevet klausulering.