Sigrid Undsets arkiv

Bilde av Sigrid Undset

Sigrid Undsets arkiv er et unikt og helhetlig vitnesbyrd om livet og arbeidet til den norske forfatteren Sigrid Undset (1882‐1949).

Blant bevarte forfatterarkiv skiller det seg ut ved sin fullstendighet, størrelse og kompleksitet. Undset var den tredje kvinnelige forfatteren som ble tildelt Nobelprisen i litteratur (1928), hovedsakelig for sine kraftfulle beskrivelser av livet i middelalderen i historiske romaner, trilogien Kristin Lavransdatter og tobindsromanen Olav Audunssøn. Hennes litterære verkliste omfatter også en lang rekke romaner som utforsker hennes samtidige Norge.

Arkivet dokumenterer også Undsets uredde deltakelse i offentligheten gjennom artikler, essays og taler. Kvinnespørsmål var et sentralt tema her som i litteraturen og hun inntok selvstendige standpunkter som utfordret både kvinnesaksforkjempere og konservative. Hennes særstilling i offentligheten ble ytterligere forsterket da hun i 1924 konverterte til katolisismen.  Dette hindret henne likevel ikke fra å bli valgt til den første kvinnelige leder i Den norske Forfatterforening, der hun blant annet ble en tydelig talsperson for den tyske dissident Carl von Ossietzkys nominasjon til Nobels fredspris, som han mottok in absentia i 1936. Hennes arkiv vitner derfor også om forfatterstandens organisatoriske virksomhet i årene opp mot den annen verdenskrig. Bøkene hennes ble tidlig forbudt i Hitlers Tyskland, og hun måtte flykte til USA under den tyske okkupasjonen av Norge i 1940‐1945. Fra sin base i New York arbeidet hun utrettelig både for Norge spesielt og for demokratiske prinsipper generelt.

Arkivet etter Undset utmerker seg også ved sitt omfang. Det inneholder håndskrevne manuskripter med egne rettelser til så godt som alle hennes romaner og til en mengde essays etc. Hennes virksomhet i USA under krigen er særlig godt dokumentert. Fra den andre enden av hennes livsløp finnes sjarmerende tegninger, miniatyrteater og annet som viser hennes fantasirikdom og interesser allerede som barn. Arkivet inneholder også en stor mengde korrespondanse med familie, venner og forfatterkolleger. Bare et fåtall av hennes brev er så langt blitt trykt.   I arkivfaglig sammenheng er arkivet etter Sigrid Undset sjeldent i sin helhet og kompleksitet. Det favner hele livsløpet til en usedvanlig kvinne og forfatter – fra tidlig barndom (9 år gammel) til død. I tillegg til å være unike spor etter Norges kanskje mest kjente og betydningsfulle kvinnelige forfatter, gir arkivet også verdifull innsikt i et ekstraordinært tidsrom preget av dramatiske hendelser og omveltninger både i Norge og i verdenssammenheng.

Søk i samlingen