Bokhistoriske samlingar

Dei bokhistoriske samlingane i Nasjonalbiblioteket omfatter bøker både frå den pliktavleverte samlinga, og materiale som er særskild anskaffa, og består av eldre norsk og utenlandsk litteratur frå handpressperioden, dvs. frå ca. 1450 til 1850.

Dei største samlingane er:

  • Paleotyper/Inkunabler (1450-1500) og Danske paleotyper/inkunabler (1501-1550)
  • Libri rari og danske libri rari (særlig verdifulle og sjeldne bøker, inklusive slike bøker utgitt etter 1850)
  • Utenlandske bøker, inklusive Elsevier-samlingen (1500-1850)
  • Alle norske bøker fra 1519-1850

Alle som skal sjå på materiale må undertekne reglement for Spesiallesesalen.

Der materialet finnast tilgjengeleg i digitalisert format, vil vi krevje spesiell grunngjeving for å sjå det fysiske eksemplaret.

Henrik Ibsen

Les mer

Read article "Henrik Ibsen"

Forskningsprosjekt

Litterære verdensborgere

Se prosjekt

Read article "Litterære verdensborgere"

Forskningsprosjekt

Digital corpus and dictionary of Norwegian Medieval Latin texts

Se prosjekt

Read article "Digital corpus and dictionary of Norwegian Medieval Latin texts"

Noregs dokumentarv

Almanakken for 1644, den første bok trykt i Norge

Read article "Almanakken for 1644, den første bok trykt i Norge"

Noregs dokumentarv

Breviarium Nidrosiense og Missale Nidrosiense - de første trykte norske bøkene

Read article "Breviarium Nidrosiense og Missale Nidrosiense"
N

Bibliotekutvikling

Norske bokbindstermer og metode for bindbeskrivelser

Gå til nettstaden

Read article "Norske bokbindstermer og metode for bindbeskrivelser"
N

Norske boksamlinger – privatpersoner, trykte auksjonskataloger, 1695–1900

Last ned PDF

Read article "Norske boksamlinger – privatpersoner, trykte auksjonskataloger, 1695–1900"