Bokhistoriske samlingar

Dei bokhistoriske samlingane i Nasjonalbiblioteket omfattar bøker både frå den pliktavleverte samlinga, og materiale som er særskild anskaffa, og består av eldre norsk og utanlandsk litteratur frå handpressperioden, dvs. frå ca. 1450 til 1850.

Dei største samlingane er:

  • Paleotyper/Inkunablar (1450-1500) og Danske paleotypar/inkunablar (1501-1550)
  • Libri rari og danske libri rari (særleg verdfulle og sjeldne bøker, inklusive slike bøker utgjevne etter 1850)
  • Utanlandske bøker, inklusive Elsevier-samlinga (1500-1850)
  • Alle norske bøker frå 1519-1850

Alle som skal sjå på materiale må underteikne reglement for Spesiallesesalen.

Der materialet finst tilgjengeleg i digitalisert format, vil vi krevje spesiell grunngjeving for å sjå det fysiske eksemplaret.

Seminar 22. mai

Bøker og lesarar – 1519. Bokhistorisk seminar om dei fyrste bøker trykte for Noreg

Sjå opptak

Read article "Bøker og lesarar – 1519. Bokhistorisk seminar om dei fyrste bøker trykte for Noreg"

Database

Skjønnlitteratur i norske bibliotek på 1700-tallet

Skjønnlitteratur i norske bibliotek på 1700-tallet

Forskningsprosjekt

Litterære verdensborgere

Se prosjekt

Read article "Litterære verdensborgere"

Henrik Ibsen

Les mer

Read article "Henrik Ibsen"

Forskningsprosjekt

Digital corpus and dictionary of Norwegian Medieval Latin

Se prosjekt

Read article "Digital corpus and dictionary of Norwegian Medieval Latin"

Noregs dokumentarv

Almanakken for 1644, den første bok trykt i Norge

Read article "Almanakken for 1644, den første bok trykt i Norge"

Noregs dokumentarv

Breviarium Nidrosiense og Missale Nidrosiense - de første trykte norske bøkene

Read article "Breviarium Nidrosiense og Missale Nidrosiense"

Er det noe du lurer på?

Spør Nasjonalbiblioteket

Read article "Spør Nasjonalbiblioteket"

Bibliotekutvikling

Norske bokbindstermer og metode for bindbeskrivelser

Gå til nettstaden

Read article "Norske bokbindstermer og metode for bindbeskrivelser"
N

Norske boksamlinger – privatpersoner, trykte auksjonskataloger, 1695–1900

Last ned PDF

Read article "Norske boksamlinger – privatpersoner, trykte auksjonskataloger, 1695–1900"