Bøkers transnasjonale forbindelser i det tidligmoderne Norge.

Den første norske boka ble trykt i Paris i 1519, på latin. I dag trykkes de fleste «norske» bøker i Baltikum, samtidig som Nasjonalbiblioteket gjør alle bøkene digitalt tilgjengelig på verdensveven. Den lange historien om norske bøker har alltid vært både transnasjonal og intermedial. Hvordan påvirket dette nye mediet samfunnsutviklingen fra reformasjonen og fremover? Hvordan har boken klart å beholde sin posisjon i møte med stadig nye medier?

Målet med prosjektet er å undersøke hvilken betydning introduksjonen av bokmediet fikk på norsk samfunnsutvikling: på religion, utdannelse og leseferdighet, underholdning og nasjonal identitet. Det skal gjøres ved å se boken i Norge i lys av et internasjonalt bokmarked og fremveksten av nye medier og en ny offentlighet før 1850. Delprosjektene spenner fra undersøkelser av barnebøker og katekismer, til boksamlinger, oversettelser og populærlitteratur, historieverk, politiske pamfletter og bibliografier, litteraturanmeldelser og forleggere. Det vil også utarbeides en søkbar bibliografi over alle norske bøker før 1850. Prosjektet er organisert i fire tematiske arbeidspakker: 1) Utdannelse, religion og lesing, 2) Populærlitteratur og nye lesergrupper, 3) Bøker i bevegelse: Bokhandel og periodika og 4) Bøkenes politikk: forhandlinger om identitet og offentlighet.

2019 markerer 500 års jubileum for den første norske boken. Nasjonalbiblioteket har til hensikt å gjøre 2019 til et bokår i hele landet, og skal markere det med en rekke aktiviteter, utstillinger og publikasjoner. LitCit inngår i Nasjonalbibliotekets store satsning på forskning og formidling av norsk bokhistorie

Prosjektet samler et tverrfaglig og internasjonalt team av forskere på bok- og mediehistorie. Det er et samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket, Universitetet i Oslo, Arkivverket, Høgskolen i Sørøst-Norge, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Cambridge Project for the Book Trust. Prosjektet ledes av Aina Nøding, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. Forskningsbibliotekar Ruth Hemstad ledet prosjektet i perioden september 2018 til august 2020.

LitCit er finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektperioden er 2016–2020.

 
Arbeidspakke 1: Utdannelse, religion og lesning
 
Arbeidspakke 2: Folkelesning og nye lesergrupper
 
Arbeidspakke 3: Bøker i bevegelse: bokhandel og medietransformasjoner
 
Arbeidspakke 4 : Bøker og politikk: Forhandlinger om identitet, utgivelser og offentlighet