• Aina Nøding (Prosjektleder, Ph.D., forskningsbibliotekar, Nasjonalbiblioteket; leder Arbeidspakke 3: Moving books: trade and media transformations )
 • Ruth Hemstad ( Forskningsbibliotekar, Nasjonalbiblioteket / Førsteamanuensis II, Universitetet i Oslo)
 • Aasta M. Bjorvand Bjørkøy (Førsteamanuensis, Nordisk litteratur, Universitetet i Oslo; leder Arbeidspakke 1: Education, religion and literature)
 • Gina Dahl (Ph.D., Religionshistorie, Arkivverket – Statsarkivet i Bergen; leder Arbeidspakke 2: Popular books and new readerships) 
 • Ellen Krefting, (Professor, Idehistorie, Universitetet i Oslo; leder Arbeidspakke 4: The politics of books: Negotiating identity, print and the public sphere) 
 • Jens Bjerring-Hansen (Lektor, Dansk litteratur, Det danske sprog- og litteraturselskab)
 • Anne Eriksen (Professor, Kulturhistorie, Universitetet i Oslo)
 • Klaus-Dieter Ertler, (Professor, Romansk litteratur, Universitetet i Graz)
 • Narve Fulsås (Professor, Historie, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet)
 • Jon Haarberg (Professor, Allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo)
 • Karin Kukkonen (Professor, Allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo)
 • Janicke S. Kaasa (Ph.D., Allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo)
 • James Raven (Professor, Moderne historie, Universitetet i Essex; Direktør, Cambridge Project for the Book Trust, Fellow ved Magdalene College, Cambridge)
 • Anne Birgitte Rønning (Professor, Allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo)
 • Karen Skovgaard-Petersen (Ph.D. og Dr. philos., Latin og historie; Direktør, Det danske sprog- og litteraturselskab)