Henrik Ibsen

Tre bilder av Ibsen

Nasjonalbiblioteket eier verdens største samling av bøker og annet materiale om og av Henrik Ibsen.

Manuskriptene representerer stort sett hele hans litterære produksjon: skuespill, dikt, prosatekster og taler. Ibsens brev utgjør en viktig del av samlingen og den suppleres fortsatt. I tillegg består samlingen av film og musikk knyttet til Ibsens verker, teaterprogram og -plakater, og av personlige papirer (skolebøker, regnskapsbøker, portrettfotografier, attester, tegninger mm). Har du spørsmål om samlingen, kontakt veiledningen@nb.no for spørsmål om det trykte materialet, og spesiallesesalen@nb.no for spørsmål om det upubliserte materialet.

nb.no/ibsen er en videreføring av nettstedet ibsen.net som ble laget til Ibsen-jubileet i 2006. I 2007 ble nettstedet overført til Nasjonalbiblioteket i Oslo, og fra 2017 er det opprinnelige nettstedet bevart som historisk dokumentasjon i Nettarkivet ved Nasjonalbiblioteket.

Ressurser (NB! Arkivert visning)

Søk i samlingene

Ibsen-ressurser utenfor NB