Digital corpus and dictionary of Norwegian Medieval Latin

Digital corpus and dictionary of Norwegian Medieval Latin er et samarbeidsprosjekt mellom Det Norske Videnskaps-Akademi, Kunnskapsforlaget og Nasjonalbiblioteket.

Målet med prosjektet er å lage en digital latin-engelsk ordbok over middelalderlatin i Norge, inkludert pavebrev og annen korrespondanse om norske forhold. Som del av prosjektet skal det også lages digital infrastruktur i form av et søkbart tekstkorpus og konkordanser, til nytte for flere ulike fagmiljøer innen filologi, lingvistikk og historie.

Om prosjektet

Kontakt: medievallatin@nb.no

Finansiering: Norges forskningsråd, Infrastrukturprogrammet

Prosjekteier: Det Norske Videnskaps-Akademi

Prosjektleder: Espen Karlsen (Nasjonalbiblioteket)

Leksikograf: Ingrid Sperber (Nasjonalbiblioteket)

Leksikograf: Eva Taranova (Nasjonalbiblioteket)