Tilgang til pliktavlevert materiale i bibliotek

Forskrift til åndsverkloven gir digital tilgang til pliktavlevert materiale for forsknings- og dokumentasjonsformål i norske folkebibliotek, Stortingsbiblioteket, Sametingets bibliotek og andre offentlige bibliotek. Tilgangen gis av Nasjonalbiblioteket.

Det kan gis tilgang til inntil to samtidige brukere for hvert objekt.

Dersom objektet er opptatt av to andre brukere, må du prøve igjen senere for å få tilgang.

Vi har ingen tjeneste for å kunne reservere objekter til bestemte tidsrom eller ventelister dersom objektet er opptatt.

Når du åpner objektet må du bekrefte at det skal brukes til forsknings- og dokumentasjonsformål. Idet du bekrefter, låner du objektet i inntil 8 timer.

Dersom det har gått 2 timer siden sist du bladde eller klikket i objektet, mister du tilgangen til dette objektet i de 2 påfølgende timene.

Tilgangen til de digitale objektene gis ved strømming. Det er ikke tillatt å laste ned eller videreformidle materialet. Forøvrig gjelder vanlige regler som ved annet opphavsrettsbeskyttet materiale.

Tilgangen gis til forsknings- og dokumentasjonsformål. Dokumentasjonsformål omfatter blant annet bruk av kildemateriale i slektsforskning, private studieprosjekter og til studentoppgaver.

For å få kunne søke om tilgang må du logge deg på vår tjeneste med din Feide-id eller MinId.Når søknaden er sendt inn må du kontakte personalet i biblioteket ditt for å få den godkjent. Tilgangen til å låne pliktavlevert materiale gjelder i 8 timer etter at tilgangen er aktivert.

Alle søknader slettes etter endt bruk eller hvis de ikke aktiveres av ditt bibliotek innen 48 timer.

Se for øvrig våre sider om personvern for behandling av personopplysninger.