Tilgang til pliktavlevert materiale i bibliotek

Forskrift til åndsverkloven åpner for å gi digital tilgang til pliktavlevert materiale for forsknings- og dokumentasjonsformål i norske folkebibliotek, Stortingsbiblioteket, Sametingets bibliotek og andre offentlige bibliotek. Den digitale tilgangen er en prøveordning bestemt av Kulturdepartementet. Tilgangen gis av Nasjonalbiblioteket.

Tilgangen til pliktavlevert materiale gjelder i 8 timer fra søknaden blir innvilget.

Det kan gis tilgang til inntil to samtidige brukere for hvert objekt. Dersom objektet du vil åpne er opptatt av to andre brukere, må du prøve igjen senere for å få tilgang.

Vi har ingen tjeneste for å kunne reservere objekter til bestemte tidsrom eller ventelister dersom objektet er opptatt.

Dersom det har gått 2 timer siden sist du bladde eller klikket i objektet, mister du tilgangen til dette objektet i de 2 påfølgende timene.

Når du åpner objektet må du bekrefte at det skal brukes til forsknings- og dokumentasjonsformål. Dokumentasjonsformål omfatter blant annet bruk av kildemateriale i slektsforskning og private studieprosjekter.

Tilgangen til de digitale objektene gis ved strømming. Det er ikke tillatt å laste ned eller videreformidle materialet. Forøvrig gjelder vanlige regler som ved annet opphavsrettsbeskyttet materiale.

Bøker som er pensum ved landets høgskoler og universitet er unntatt ordningen, og er ikke tilgjengelige selv ved innvilget søknad.

For å få kunne søke om tilgang må du logge deg inn i Nettbiblioteket med din Feide-id eller med ID-porten. Når søknaden er sendt inn må du kontakte personalet i biblioteket der du oppholder deg for å få den godkjent.

Alle søknader slettes etter endt bruk eller hvis de ikke aktiveres av biblioteket ditt innen 48 timer.

Se for øvrig våre sider om personvern for behandling av personopplysninger.